Akademia Raka Płuca 2019

W dniu 22 maja 2019 r. w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Akademia Raka Płuca 2019”.

Akademia Raka Płuca 2019

W konferencji wzięło udział dwóch pracowników z Zakładu Patomorfologii w Krośnie – Centrum Zdrowia MedLifeCover.

Miejscem spotkania był Hotel Kossak. Organizatorzy: PZWL Wydawnictwo Lekarskie oraz Polskie Towarzystwo Chorób Płuc – Oddział w Krakowie zaprosili ekspertów: specjalistów torakochirurgów, pulmonologów, onkologów, patomorfologów i radiologów, którzy kompleksowo omówili zagadnienia związane z rakiem płuca. Nad programem merytorycznym czuwał prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk z Lublina.

Podczas konferencji, która miała charakter warsztatowy, poruszono najbardziej aktualne tematy dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na raka płuca. Przedstawiono wiele ciekawych przypadków klinicznych. Nie zabrakło też czasu na dyskusję i zadawanie pytań - formuła warsztatowa spotkania pozwoliła na wymianę doświadczeń w gronie najlepszych specjalistów.

W czasie warsztatów podejmowane były m. in. następujące tematy:

  • Wielospecjalistyczne postępowanie w raku płuca
  • Diagnostyka bronchoskopowa i patomorfologiczna raka płuca
  • Leczenie chirurgiczne raka płuca w aspekcie oceny stopnia zaawansowania wg obowiązującej klasyfikacji TNM
  • Chemioradioterapia i chemioterapia u chorych na raka płuca
  • Diagnostyka molekularna raka płuca w Polsce - jakość i możliwości finansowania
  • Przeszłość i przyszłość w terapiach ukierunkowanych molekularnie
  • Immunoterapia raka płuca
  • Interaktywne opisy przypadków - prezentacja przypadków klinicznych
.