Badania cytologiczne w diagnostyce nowotworów i chorób płuc

Badania cytologiczne pozwalają uzyskać szybkie rozpoznanie nowotworów i chorób płuc, a ze względu na małą inwazyjność są szeroko rozpowszechnione.

Materiałem cytologicznym, który poddany jest ocenie mikroskopowej mogą być:

  • popłuczyny oskrzelowe - analiza rodzaju komórek, uzyskanych w odsysanym płynie pomaga w diagnostyce m. in. raka płuca. U chorych  poza komórkami nabłonka oskrzelowego mogą występować  makrofagi, hemosyderynofagi, nabłonki metaplastyczne,  zmienione zapalnie komórki , granulocyty obojętnochłonne, (rzadziej) kwasochłonne, czasami także grupy i skupiska bakterii oraz śluz;

.

Obraz mikroskopowy wydzieliny oskrzelowej z makrofagami i śluzem

Obraz mikroskopowy wydzieliny oskrzelowej z makrofagami i śluzem  • wymazy szczoteczkowe - materiał pobrany specjalną szczoteczką, który jest szczególnie przydatny w diagnostyce raka oraz określeniu jego typu (drobnokomórkowy, niedrobnokomórkowy).

.

Obraz mikroskopowy wymazu szczoteczkowego; widoczne są liczne, rozproszone nabłonki oskrzelowe oraz skupienia komórek śluzowych

Obraz mikroskopowy wymazu szczoteczkowego; widoczne są liczne, rozproszone nabłonki oskrzelowe oraz skupienia komórek śluzowychMateriałem cytologicznym może być również płyn z jamy opłucnej oraz biopsja aspiracyjna cienkoigłowa EUS/EBUS.

Bardzo duże znaczenie w diagnostyce chorób płuc mają również cytobloki, które mogą być opracowane z materiału cytologicznego (np. popłuczyny oskrzelowe, płyn z jamy opłucnej).

Szybka diagnostyka nowotworów płuca pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia w zależności od typu i podtypu immunohistochemicznego nowotworu.

.

Obraz mikroskopowy niedrobnokomórkowego raka płuca

Obraz mikroskopowy raka niedrobnokomórkowego płuca


.

Opracowała: Paulina Kosiba

.