CINtec® PLUS

CINtec® PLUS jest przesiewowym testem immunocytochemicznym stanowiącym uzupełnienie cytologii płynnej LBC i służy do wykrywania zmian nowotworowych spowodowanych wysokoonkogennym wirusem brodawczaka ludzkiego na wczesnym etapie rozwoju raka. W wyniku infekcji wirusem HPV cykl komórkowy zostaje zaburzony.

Dzięki CINtec® PLUS możemy zlokalizować komórki, które dzielą się w nieprawidłowy sposób. Zaletą tego testu jest to, że wskazuje on na występujący stan chorobowy, a nie samą obecność wirusa, który nie zawsze jest przyczyną powstawania zmian nowotworowych.

Dzięki zastosowaniu testu CINtec® PLUS wykrywane są dwa biomarkery p16 oraz Ki-67 charakterystyczne dla zmian nowotworowych nabłonka szyjki macicy.

Wszystkie nieprawidłowe komórki produkują w niekontrolowany sposób białko p16, które odpowiada za regulację podziałów komórkowych. Komórki szyjki macicy zainfekowane wysokoonkogennym wirusem HPV mają podwyższony poziom białka p16 w porównaniu ze zdrowymi, dojrzałymi komórkami. Sprzyja to rozrostowi komórek i powstawaniu zmian nowotworowych.

Białko Ki-67 jest odpowiedzialne za proliferację komórek nabłonkowych.

Odczyn CINtec® PLUS jest uważany za dodatni przy stwierdzeniu jednej lub więcej podwójnie zabarwionych komórek nabłonka szyjki macicy (brązowe zabarwienie cytoplazmy – ekspresja białka p16 i czerwone zabarwienie jądra – ekspresja Ki-67).

.

Dodatni odczyn CINtec Plus

Dodatni odczyn CINtec® PLUS


.

Test CINtec® PLUS jest przeznaczony dla pacjentek, u których:

  • cytologia ginekologiczna wykazuje zmiany ASCUS, LSIL,
  • przy prawidłowym wyniku cytologii uzyskano dodatni wynik badania molekularnego HPV,
  • są trudności w postawieniu jednoznacznej diagnozy w badaniu cytologicznym.
.
.