Dobrze zróżnicowany mięśniakomięsak gładkokomórkowy dwunastnicy u 51-letniej kobiety


Makroskopowo:
 • fragment dwunastnicy długości 16 cm obejmujący głowę trzustki o wymiarach 4,5 x 4 x 3,5 cm; w obrębie ściany dwunastnicy, przy jej styku z głową trzustki, lity, nieotorebkowany, barwy białawej guz o wymiarach 1,8 x 1,2 x 1 cm.

.

Mikroskopwo:

 • guz rozwija się w obrębie błony mięśniowej właściwej dwunastnicy,
 • w obrazie histologicznym jest bogatokomórkowy, dobrze unaczyniony, zbudowany z wydłużonych, atypowych komórek, przypominających mięśnie gładkie (Fot. 1 i 2),
 • pola martwicy stanowią około 15% objętości guza,
 • guz przez ciągłość (łac.: per continuitate) nacieka głowę trzustki (Fot. 3).

.

Immunohistochemia:

 • SMA (+) (Fot. 4)
 • Vimentyna (+)
 • Desmina (+)
 • CD117 (-) (Fot. 5)
 • Białko S-100 (-/+)
 • CD34 (-)
 • Ki-67 - 40%-50% (Fot. 6)

.Diagnoza histopatologiczna:

Dobrze zróżnicowany mięśniakomięsak gładkokomórkowy dwunastnicy

 • ang.: Well-differentiated leiomyosarcoma of the duodenum`

.

Obraz mikroskopowy mięśniakomięsaka gładkomórkowego (obiektyw 10x)

Fot. 1. Obraz mikroskopowy mięśniakomięsaka gładkomórkowego (obiektyw 10x)


.

Obraz mikroskopowy mięśniakomięsaka gładkomórkowego (obiektyw 40x)

Fot. 2. Obraz mikroskopowy mięśniakomięsaka gładkomórkowego (obiektyw 40x)


.

Naciek mięśniakomięsaka gładkomórkowego dwunastnicy przez ciągłość na głowę trzustki

Fot. 3. Naciek mięśniakomięsaka gładkomórkowego dwunastnicy przez ciągłość na głowę trzustki (obiektyw 4x)


.

Mięśniakomięsak gładkomórkowy - dodatnia ekspresja SMA

Fot. 4. Dodatnia ekspresja SMA (obiektyw 40x)


.

Mięśniakomięsak gładkomórkowy - ujemna ekspresja CD117

Fot. 5. Ujemna ekspresja CD117 (obiektyw 40x)


.

Mięśniakomięsak gładkomórkowy - wysoki indeks proliferacyjny mierzony dodatnią ekspresją antygenu Ki-67

Fot. 6. Wysoki indeks proliferacyjny mierzony dodatnią ekspresją antygenu Ki-67 (obiektyw 40x)


.

Opracował: Andrzej Guzik

.