Dzień Technika Histopatologii – 10 marca 2016

10 marca - Dzień Techników Histopatologii

.

10 marca obchodzony jest jako Dzień Technika Histopatologii.

.

10 marca - Dzień Techników Histopatologii - logo


Touching lives, one slide at a time.

Dotykanie życia, w czasie tworzenia preparatu.


.

Z okazji Dnia Technika Histopatologii życzymy wszystkim technikom histopatologii w całej Polsce sukcesów zawodowych, ciągłego rozwoju osobistego, satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz szczęścia i zdrowia w życiu osobistym.

.

Lekarze i pracownicy Zakładu Patomorfologii w Krośnie

..


.

Patrz także: http://www.nsh.org/content/histotechnology-day

.

Pozytywna ekspresja błonowa EGFR w raku gruczołowym jelita grubego

Pozytywna ekspresja błonowa EGFR w raku gruczołowym jelita grubego  pacjent, przy braku mutacji KRAS, może być leczony panitumumabem (Vectibix) oraz cetuksymabem (Erbitux)

barwienie wykonywane przez techników histopatologii


.