Dzień Technika Histopatologii – 10 marca 2021

Dzień Technika Histopatologii – 10 marca 2021

10 marca obchodzony jest jako Dzień Technika Histopatologii

.

Dzień Technika Histopatologii


Every March 10th we honor the unsung heroes, saving lives one slide at a time.

Każdego roku w dniu 10 marca honorujemy cichych bohaterów, którzy ratują życie przygotowując na czas preparat.


.

Z okazji Dnia Technika Histopatologii życzymy wszystkim technikom histopatologii w całej Polsce sukcesów zawodowych, ciągłego rozwoju osobistego, satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz szczęścia i zdrowia w życiu osobistym.

.

Lekarze i pracownicy Zakładu Patomorfologii w Krośnie

..


.

Patrz także: http://www.nsh.org/content/histotechnology-day

.

Dzień Technika Histopatologii

Preparat histopatologiczny przygotowany i zabarwiony przez techników histopatologii


.