Dzień Technika Histopatologii – 10 marca 2023

Dzień Technika Histopatologii 10 marca 2023 roku

10 marca obchodzony jest jako Dzień Technika Histopatologii.

.

10 marca - Dzień Techników Histopatologii - logo


Honoring the the unsung heroes, saving lives one slide at a time.

Honorujemy cichych bohaterów, którzy ratują życie przygotowując na czas preparat.


.

.

Z okazji Dnia Technika Histopatologii życzymy wszystkim technikom histopatologii w całej Polsce sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz szczęścia i zdrowia w życiu osobistym.

.

Lekarze i pracownicy Zakładu Patomorfologii w Krośnie

..


W diagnostyce histopatologicznej, cytologicznej i immunohistochemicznej ważną rolę odgrywa praca techników histopatologii, którzy przygotowują preparaty (szkiełka) do oceny mikroskopowej.

Przygotowanie preparatów polega na utrwaleniu materiału, zatopieniu w bloczki parafinowe, wykonaniu skrawków, położeniu ich na szkiełka mikroskopowe oraz zabarwieniu.

Przedmiotem badania histopatologicznego są pobrane wycinki z narządów (biopsje) lub usunięte chirurgicznie narządy i ich ocena pod mikroskopem.

Badanie histopatologiczne umożliwia ocenę zmian chorobowych w tkance oraz daje wiarygodną i ostateczną diagnozę, stąd jego wykonanie jest niezbędne do podjęcia decyzji terapeutycznych.

Zakres wykorzystania diagnostycznego i znaczenie histopatologii w codziennej praktyce klinicznej stale się zwiększa.

.


.

Patrz także: http://www.nsh.org/content/histotechnology-day

.

Czerniak - barwienie immunohistochemiczne białka S-100 wykonywane przez techników histopatologii - ekspresja dodatnia

Czerniak (łac.: melanoma) - barwienie immunohistochemiczne - białko S-100;

barwienie wykonywane przez techników histopatologii;

wynik barwienia - ekspresja dodatnia


.