Guzy tarczycy – diagnostyka histopatologiczna i cytologiczna

W dniach 14-15.12.2018 r. odbyła się w Warszawie Konferencja szkoleniowa pt. „Guzy tarczycy – diagnostyka histopatologiczna i cytologiczna w świetle nowej klasyfikacji WHO i Rekomendacji Polskich Towarzystw Naukowych” zorganizowana przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W konferencji wzięło udział dwóch pracowników z Zakładu Patomorfologii w Krośnie – Centrum Zdrowia MedLifeCover.

.

Rak brodawkowaty

Obraz cytologiczny raka brodawkowatego tarczycy


.

W czasie konferencji poruszano następujące tematy:

  • Nowotwory tarczycy o niepewnym potencjale złośliwości i Hürtle cell carcinoma według klasyfikacji WHO 2017
  • Raport patomorfologiczny raka brodawkowatego tarczycy. Aktualizacja Rekomendacji 2018
  • Heterogenność raka tarczycy
  • Raport cytologiczny biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej według aktualizacji rekomendacji Polskich Towarzystw Naukowych (2018) ze szczególnym uwzględnieniem kategorii III wg systemu Bethesda: AUS i FLUS oraz kategorii IV
  • Podejrzenie złośliwości – kategoria V wg Bethesda, możliwości uściślenia rozpoznania z wykorzystaniem technik diagnostycznych
  • Współpraca z patomorfologiem jako kluczowy czynnik w podejmowanie decyzji w terapii raka tarczycy

.

W drugim dniu konferencji omówiono 19 nadesłanych przypadków konsultacyjnych, które wcześniej można było obejrzeć w czasie seminarium mikroskopowego.