III Interaktywne Warsztaty Tematyczne „Od rozpoznania do leczenia”

W dniach 06-07.04.2018 r. w Poznaniu odbyły się III Interaktywne Warsztaty Tematyczne Od rozpoznania do leczenia – Telemedycyna konsultacyjna na usługach kolposkopii ambulatoryjnej. Praktyczne wykorzystanie metylacji, biomarkerów i elektroniki  przełom w wykrywaniu patologii szyjki macicy zorganizowane przez Klinikę Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W Warsztatach wzięło udział czterech pracowników z Zakładu Patomorfologii w Krośnie – Centrum Zdrowia MedLifeCover.

.

III Interaktywne Warsztaty Tematyczne „Od rozpoznania do leczenia”

.

W programie warsztatów m. in. zaprezentowano praktyczne zastosowanie testu metylacyjnego pod nazwą handlową QIAsure.

Test można wykonać z materiału pobranego z szyjki macicy metodą konwencjonalną lub na podłoże płynne LBC.

Jest dedykowany dla pacjentek, u których cytologicznie zdiagnozowano ASCUS lub LSIL i/lub dla pacjentek z infekcją hrHPV. Dzięki niemu można ustalić, czy pacjentka jest w grupie ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy w krótkim czasie.

.


Schemat badań przy wykorzystaniu testu metylacyjnego

.

Zastosowanie testu metylacji QIAsure u pacjentek z ASCUS/LSIL

Zastosowanie testu metylacji QIAsure u pacjentek z ASCUS/LSIL


.

Zastosowanie testu metylacji QIAsure u pacjentek z infekcją hrHPV

Zastosowanie testu metylacji QIAsure u pacjentek z infekcją hrHPV


.

A. Wysokie ryzyko transformacji do raka w krótkim czasie – odesłać do kolposkopii
B. Wysokie ryzyko transformacji do raka w krótkim czasie – odesłać do kolposkopii
C. Niskie ryzyko transformacji do raka w krótkim czasie – odesłać do kolposkopii lub obserwować
D. Minimalne ryzyko transformacji do raka w krótkim czasie – rutynowy nadzór

.

.

Program konferencji objął aktualne algorytmy postępowania klinicznego dla patologii szyjki macicy oraz diagnostyki i leczenia wad wrodzonych pochwy. Głównymi tematami były m.in. warsztaty kolposkopowe, zagadnienia z zakresu cytodiagnostyki,  diagnostyki wirusologicznej w patofizjologii szyjki macicy i profilaktyki pierwotnej raka szyjki macicy. Ponadto odbyła się sesja interaktywna, podczas której omówiono typowe i dyskusyjne sytuacje na przykładzie konkretnych przypadków klinicznych.