Konferencja „Rak jajnika - problem wielodyscyplinarny”

W dniach 09-10.02.2023 r. w Lublinie odbyła się konferencja „Rak jajnika - problem wielodyscyplinarny” zorganizowana przez Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii SPSK nr 4 w Lublinie oraz Zakład Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W konferencji wzięło udział dwóch pracowników z Zakładu Patomorfologii w Krośnie - Centrum Zdrowia MedLifeCover.

Celem konferencji było m. in. stworzenie przestrzeni do szukania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu raka jajnika.

Sesje tematyczne były okazją do wysłuchania wielu ciekawych referatów wygłoszonych przez ekspertów z dziedziny patomorfologii, diagnostyki obrazowej, ginekologii operacyjnej, chirurgii, onkologii oraz genetyki.

W czasie konferencji odbyły się również warsztaty dla radiologów i lekarzy rodzinnych w formie prezentacji multimedialnych z opisem najciekawszych przypadków klinicznych oraz w formie dyskusji na temat problemów spotykanych w codziennej pracy diagnostycznej.

Bardzo ciekawe przypadki prezentowali rezydenci onkologii oraz studenci Koła Naukowego przy Zakładzie Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

.

Rak jajnika - obraz makroskopowy

Rak jajnika - obraz makroskopowy


.

Rak surowiczy jajnika o dużym stopniu złośliwości (high-grade) - obraz mikroskopowy

Rak surowiczy jajnika o dużym stopniu złośliwości (high-grade) - obraz mikroskopowy


.

Rak jajnika

.