Kurs "Profilaktyka raka szyjki macicy"

OIL w KrakowieW dniu 12.05.2012 r. w siedzibie Delegatury OIL w Krośnie odbył się kurs: "Profilaktyka raka szyjki macicy". Organizatorem kursu była Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. W kursie wzięło udział 40 lekarzy różnych specjalności.

Kurs prowadzili dr n. biol. Beata Niewęgłowska-Guzik i lek. med. Andrzej Guzik z NZOZ Centrum Diagnostyki – Zakład Patomorfologii w Krośnie.

Podczas kursu zaprezentowano dwa wykłady pt.:

  1. Nowości w profilaktyce raka szyjki macicy.
  2. Korelacja cytologiczno-histopatologiczno-kliniczna w raku szyjki macicy.

.

_______________________________________________________

.

Nowości w profilaktyce szyjki macicy:

  • Rak szyjki macicy to choroba, na którą może zachorować każda kobieta, jednak żadna nie musi na nią umierać.
  • Aby pacjentki nie umierały, konieczna jest wczesna profilaktyka, zarówno pierwotna (zapobieganie, ograniczenie czynników ryzyka, szczepienia) jak i wtórna (cytologia i testy na HPV)
  • W przypadku wczesnego rozpoznania neoplazji śródnabłonkowej lub niezaawansowanej postaci inwazyjnego raka szyjki macicy, istnieje blisko 100% szansa całkowitego wyleczenia!
  • Regularne badania cytodiagnostyczne są najskuteczniejszą formą walki z rakiem szyjki macicy.

.

Korelacja cytologiczno-histopatologiczno-kliniczna w raku szyjki macicy:

  • Cytodiagnostyka szyjki macicy jest doskonałą metodą w wykrywaniu chorób szyjki macicy, a szczególnie zmian przedrakowych.
  • Aby poprawić zmniejszenie zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy w Polsce, należy spowodować wzrost zgłaszalności się kobiet na badania cytologiczne szyjki macicy.
  • Obecne klasyfikacje histopatologiczne stanów przedrakowych szyjki macicy są upraszczane i ukierunkowane w ten sposób, aby podejmować szybkie i jednoznaczne decyzje terapeutyczne.
  • Leczenie wczesnych postaci raka szyjki macicy odznacza się dużą skutecznością.