Leiomyosarcoma high-grade of sigmoid colon - opis przypadku

W dniach 16-18.05.2024 r. w Krakowie odbył się XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Podczas Zjazdu zaprezentowany został plakat opisujący przypadek mięśniakomięsaka o dużym stopniu złośliwości esicy.

Plakat przygotowali dr n. med. Szymon Niemiec i lek. med. Andrzej Guzik.

.


Leiomyosarcoma high-grade of sigmoid colon - opis przypadku

.


.

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Krakowie

.