Podtypy molekularne raka endometrium

W 2013 roku, na podstawie analizy „genomu raka” w ramach projektu The Cancer Genome Atlas (TCGA) wyróżniono 4 podtypy molekularne raka endometrium:

.

1. Wariant POLE-ultramutated EC (POLE EDM) - nowotwór z mutacją POLE

 • charakteryzuje się bardzo dobrym rokowaniem we wczesnym stadium choroby (stopień I i II) ze 100% odsetkiem 5-letnich przeżyć,
 • rozpoznanie wariantu POLEmut daje szansę na odstąpienie lub deeskalację terapii adjuwantowej,
 • stanowi około 7% wszystkich raków endometrium,
 • rozpoznanie: wykrycie mutacji POLEmut; nie ma konieczności wykonywania barwień immunohistochemicznych w kierunku niestabilności mikrosatelitarnej (MSI).

.

2. Wariant MMR-Deficient (MSI) EC (MMRd/MSI-H) - wariant MSI (microsatelite instability) - nowotwór z deficytem naprawy niesparowanych zasad (MMRd = mismatch repairdeficient)

 • charakteryzuje się rokowaniem gorszym niż w przypadku nowotworów z podtypem molekularnym POLE-Ultramutated EC (POLE EDM),
 • w około 1/4 przypadków rozpoznaje się wznowę choroby nowotworowej,
 • stanowi około 28% wszystkich raków endometrium,
 • rozpoznanie: brak mutacji POLEmut; immunohistochemia: p53 (-); MLH1 (-); PMS2 (-); MSH2 (+); MSH6 (+).

.

3. Wariant NSMP EC (CNlow) - wariant o „małej liczbie kopii” - nowotwór niesklasyfikowany molekularnie

 • charakteryzuje się średnim rokowaniem,
 • odsetek 5-letnich przeżyć wynosi 84%,
 • stanowi około 39% wszystkich raków endometrium,
 • rozpoznanie: brak mutacji POLEmut; immunohistochemia: p53 (-); MLH1 (+), PMS2 (+), MSH2 (+), MSH6 (+).

.

4. Wariant TP53-Mutated EC (CNhigh) - wariant o „dużej liczbie kopii” - nowotwór z mutacją TP53

 • charakteryzuje się obecnością mutacji genu TP53 i wysokim poziomem zmian fragmentów DNA,
 • jest to grupa raków o najgorszym rokowaniu,
 • stanowi około 26% wszystkich raków endometrium,
 • rozpoznanie: brak mutacji POLEmut; immunohistochemia: p53 (+++); MLH1 (+), PMS2 (+), MSH2 (+), MSH6 (+).

.

Klasyfikacja molekularna raka endometrium jest narzędziem do oceny grupy ryzyka i umożliwia bardziej spersonalizowany dobór terapii uzupełniającej.

.

Rak gruczołowy endometrioidny (G-2)

Fot. 1. Rak gruczołowy endometrioidny (G-2) (obiektyw 10x)


.

Rak gruczołowy endometrioidny (G-2) - pozytywna immunohistochemiczna ekspresja MLH

Fot. 2. Rak gruczołowy endometrioidny (G-2) - pozytywna immunohistochemiczna ekspresja MLH1 (obiektyw 10x)


.

Rak gruczołowy endometrioidny (G-2) - pozytywna immunohistochemiczna ekspresja PMS2

Fot. 3. Rak gruczołowy endometrioidny (G-2) - pozytywna immunohistochemiczna ekspresja PMS2 (obiektyw 10x)


.

Rak gruczołowy endometrioidny (G-2) - pozytywna immunohistochemiczna ekspresja MSH2

Fot. 4. Rak gruczołowy endometrioidny (G-2) - pozytywna immunohistochemiczna ekspresja MSH2 (obiektyw 10x)


.

Rak gruczołowy endometrioidny (G-2) - pozytywna immunohistochemiczna ekspresja MSH6

Fot. 5. Rak gruczołowy endometrioidny (G-2) - pozytywna immunohistochemiczna ekspresja MSH6 (obiektyw 10x)


.

Opracowała: Beata Niewęgłowska-Guzik