Pooperacyjny guz pęcherza moczowego z wrzecionowatych komórek


 • u 64-letniego mężczyzny stwierdzono brodawczakowatego kształtu guz pęcherza moczowego,
 • wykonano przezcewkową resekcję guza (ang.: TURT – transurethral resection of tumor),
 • w badaniu histopatologicznym: brodawczakowaty nowotwór urotelialny o małym potencjale złośliwości (ang.: papillary urothelial neoplasm of low malignant potential; PULNMP),

.

 • po upływie 3,5 roku – w kontrolnej cystoskopii – stwierdzono guzowatą zmianę w pęcherzu moczowym,
 • wykonano przezcewkową resekcję, a uzyskany materiał przesłano do badania histopatologicznego,
 • makroskopowo: białawo-szarawe, nieregularne fragmenty tkankowe łącznej średnicy 2 cm,
 • mikroskopowo:
  • część wycinków pokryta regularnym nabłonkiem urotelialnym (Fot. 1 i 2);
  • w większości nadesłany materiał zbudowany z wrzecionowatych komórek (Fot. 3) o dużej aktywności mitotycznej (indeks mitotyczny wynosi 16 mitoz/10 HPF = 4 mitozy/1 mm kwadratowy, a frakcja proliferacyjna mierzona dodatnią ekspresją antygenu Ki-67 wynosi 30%) (Fot. 8);
  • utkanie błony mięśniowej właściwej pęcherza moczowego obecne w nadesłanym materiale o utkaniu w granicach normy;
  • immunohistochemicznie (Fot. 4, 5, 6, 7 i 8):
   • CK[AE1/AE3] (+)
   • Vimentyna (+)
   • SMA (+/-)
   • Desmina (+)
   • Ki-67 - 30%

.Diagnoza histopatologiczna:

Pooperacyjny guz pęcherza moczowego z wrzecionowatych komórek

 • ang.: Postoperative spindle cell nodule of the urinary bladder

.


.

 • pooperacyjny guz pęcherza moczowego z wrzecinowatych komórek jest zmianą nienowotworową, guzopodobną, powstałą w miejscu chirurgicznej interwencji w obrębie błony śluzowej pęcherza moczowego (dodatnia ekspresja CK[AE1/AE3]) (Fot. 4),
 • pod względem histogenezy wrzecionowate komórki są proliferującymi miofibroblastami

.

Pooperacyjny guzek z wrzecionowatych komórek (ang.: postoperative spindle cell nodule) pęcherza moczowego

Fot. 1. Część wycinków z pęcherza moczowego pokryta regularnym nabłonkiem urotelialnym; w blaszcze właściwej (w podnabłonkowej tkance łacznej) obecne wrzecionowate komórki – barwienie H+E (obiektyw 20x)


.

Pooperacyjny guzek z wrzecionowatych komórek (ang.: postoperative spindle cell nodule) pęcherza moczowego

Fot. 2. Prawidłowy nabłonek urotelialny – barwienie immunohistochemiczne CK[AE1/AE3] (obiektyw 20x)


.

Pooperacyjny guzek z wrzecionowatych komórek (ang.: postoperative spindle cell nodule) pęcherza moczowego

Fot. 3. Postoperative spindle cell nodule of the urinary bladder zbudowany z wrzecionowatych komórek – barwienie H+E (obiektyw 40x)


.

Pooperacyjny guzek z wrzecionowatych komórek (ang.: postoperative spindle cell nodule) pęcherza moczowego

Fot. 4. Dodatnia ekspresja CK[AE1/AE3] w obrębie wrzecionowatych komórek postoperative spindle cell nodule of the urinary bladder (obiektyw 40x)


.

Pooperacyjny guz z wrzecionowatych komórek (ang.: postoperative spindle cell nodule) pęcherza moczowego

Fot. 5. Dodatnia ekspresja vimentyny w obrębie wrzecionowatych komórek postoperative spindle cell nodule of the urinary bladder (obiektyw 40x)


.

Pooperacyjny guz z wrzecionowatych komórek (ang.: postoperative spindle cell nodule) pęcherza moczowego

Fot. 6. Słabo dodatnia ekspresja SMA w obrębie wrzecionowatych komórek postoperative spindle cell nodule of the urinary bladder (obiektyw 40x)


.

Pooperacyjny guz z wrzecionowatych komórek (ang.: postoperative spindle cell nodule) pęcherza moczowego

Fot. 7. Dodatnia ekspresja desminy w obrębie wrzecionowatych komórek postoperative spindle cell nodule of the urinary bladder (obiektyw 40x)


.

Pooperacyjny guz z wrzecionowatych komórek (ang.: postoperative spindle cell nodule) pęcherza moczowego

Fot. 8. Frakcja proliferacyjna mierzona dodatnią ekspresją antygenu Ki-67 w obrębie wrzecionowatych komórek postoperative spindle cell nodule of the urinary bladder wynosi 30% (obiektyw 20x)


.

Opracował: Andrzej Guzik

.