Praktyczna strona zaleceń

W dniu 1 marca 2024 r. w Rzeszowie odbyły się warsztaty z cyklu PRAKTYCZNA STRONA ZALECEŃ czyli zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w codziennej praktyce lekarskiej 2023/2024 zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej i Akademia Ginekologii Onkologicznej.

W warsztatach wziął udział jeden pracownik Centrum Zdrowia MedLifeCover – Zakład Patomorfologii w Krośnie.

Celem spotkania było upowszechnienie zaleceń PTGO w codziennej praktyce lekarzy zajmujących się diagnostyką i leczeniem nowotworów kobiecych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki molekularnej.

Podczas warsztatów zostały omówione następujące tematy:

 • najważniejsze założenia nowych zaleceń PTGO w leczeniu raka endometrium,
 • perspektywy terapeutyczne raka endometrium 2024,
 • nowe zalecenia diagnostyki i leczenia raka jajnika,
 • standardy diagnostyczne nowotworów ginekologicznych.
 • chirurgia robotowa w raku endometrium - doświadczenia własne,
 • optymalizacja terapii 1 linii zaawansowanego raka jajnikaz zastosowaniem leczenia skojarzonego olaparyb + bewacyzumabu pacjentek HRD(+),
 • genotypowanie w diagnostyce raka szyjki macicy,
 • robotyka w raku endometrium - przypadek pacjentki ze skrajną otyłością,
 • leczenie systemowe raka jajnika - przypadek kliniczny,
 • leczenie chirurgiczne raka jajnika - przypadek kliniczny,
 • analiza profilu molekularnego pacjentek z rakiem endometrium leczonychw Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie,
 • leczenie podtrzymujące skojarzone olaprybem z bewacyzumabem pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika z HRD+ na podstawie doświadczeń własnych ośrodka.
.
Praktyczna strona zaleceń czyli zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w codziennej praktyce lekarskiej 2023/2024
.
Opracowała: Barbara Szafran-Kozik