Szkolenie „Nowości w diagnostyce cytologicznej i histopatologicznej szyjki macicy”

W dniu 20.02.2015 r. odbyło się szkolenie pt.: Nowości w diagnostyce cytologicznej i histopatologicznej szyjki macicy zorganizowane przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Patologów.

W szkoleniu wzięło udział pięciu pracowników z NZOZ Centrum Diagnostyki – Zakład Patomorfologii w Krośnie, a wśród prelegentów byli: dr n. biol. Beata Niewęgłowska-Guzik i lek. med. Andrzej Guzik.

.

Nowości w cytologicznej diagnostyce szyjki macicy:

  • cytologia płynna LBC,
  • immunohistochemiczny test p16/Ki-67,

.

patrz: http://e-histopatologia.pl/aktualnosci/zebranie-szkoleniowo-naukowe-na-temat-nowosci-w-cytodiagnostyce-raka-szyjki-macicy-

  • genotypowanie wirusów z cytologii płynnej:

z pobranej próbki na cytologię płynną – oprócz samego badania cytologicznego – można dodatkowo wykonać badania molekularno-genetyczne wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV), wirusów opryszczki (HSV), Chlamydii trachomatis i innych drobnoustrojów.

.

Nowości w histopatologicznej diagnostyce szyjki macicy:

  • nowe nazewnictwo: NILM, LSIL, HSIL, które zastępuje obowiązujące dotychczas nazewnictwo: CIN 1, CIN 2, CIN 3 i CIS,
  • duża rola barwienia immunohistochemicznego białka p16.

.

patrz: http://e-histopatologia.pl/aktualnosci/algorytmy-postepowania-klinicznego-dla-patologii-szyjki-macicy

.


.

Cytologia płynna LBC

Cytologia płynna LBC


.

Dodatni test p16/Ki-67

Dodatni test p16/Ki-67


.

HSIL – barwienie H+E

Nowa kategoria rozpoznania histopatologicznego: HSIL – barwienie H+E (materiał pochodzi z wyskrobin z kanału szyjki macicy)


.

HSIL – pozytywna ekspresja białka p16

HSIL – pozytywna ekspresja białka p16 (ten sam materiał co wyżej)


.

HSIL – indeks proliferacyjny mierzony dodatnia ekspresją antygenu Ki-67

HSIL – indeks proliferacyjny mierzony dodatnią ekspresją antygenu Ki-67 wynosi 40% (ten sam materiał co wyżej)


.

Cytodiagnostyka szyjki macicy