Szkolenie "Receptor HER2 w komórkach nowotworowych w żołądku"

W dniu 06.06.2011 r. odbyło się szkolenie pt.: "Receptor HER2 w komórkach nowotworowych w żołądku" zorganizowane przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Patologów. Szkolenie odbyło się w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.

W skoleniu wzięło udział 2 pracowników z NZOZ Centrum Diagnostyki – Zakład Patomorfologii w Krośnie.