Szkolenie "Zespoły paranowotworowe"

W dniu 28.03.2014 r. odbyło się szkolenie pt.: "Zespoły paranowotworowe" zorganizowane przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Patologów. Szkolenie odbyło się w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa. W szkoleniu oprócz histopatologów uczestniczyli również lekarze Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej.

W szkoleniu wzięło udział 2 pracowników z NZOZ Centrum Diagnostyki – Zakład Patomorfologii w Krośnie.

.

Zespoły paranowotworowe – zmiana lub zespół zmian dających charakterystyczne objawy, mogące świadczyć o współistnieniu procesu nowotworowego; objawy związane z okolicami niezajętymi bezpośrednio przez nowotwór złośliwy.

Zespoły paranowotworowe występują u 5-10% wszystkich chorych w chwili rozpoznania nowotworu złośliwego i ocenia się, że w przebiegu choroby częstość objawów zespołów paranowotworowych wzrasta.

Rak płaskonabłonkowy skóry

Rak płaskonabłonkowy skóry – obraz histopatologiczny


.

Do nowotworów złośliwych, w których najczęściej występują zespoły paranowotworowe należą:

1. Rak płaskonabłonkowy o różnym umiejscowieniu:

       - hiperkalcemia.

2. Rak drobnokomórkowy płuc lub raki układu moczowo-płciowego:

       - zespół SIADH*,
       - zespół Lamberta-Eatona,
       - zespół Cushinga,
       - encefalopatia,
       - obwodowa polineuropatia,
       - retinopatia.

3. Chłoniak:

       - pęcherzyca,
       - hiperkalcemia,
       - zapalenie skórno-mięśniowe.   

 4. Czerniak:

       - retinopatia,
       - hiperkalcemia.

5. Rak piersi:

       - hiperkalcemia,
       - retinopatia,
       - zwyrodnienie móżdżkowe.

6. Rak gruczołowy płuca:

       - osteoartropatia przerostowa.

7. Inwazyjne grasiczaki:

       - miastenia,
       - zespół Cushinga.

.

Zespoły paranowotworowe stanowią klinicznie ważne zagadnienie, ponieważ mogą:

  • wyprzedzać inne objawy nowotworu złośliwego,
  • być niekiedy źródłem poważnych dolegliwości,
  • utrudniać rozpoznanie potencjalnie wyleczalnego nowotworu złośliwego,
  • stanowić w trakcie leczenia wyznacznik odpowiedzi na leczenie,
  • dostarczać informacji na temat rokowania.

.

* zespół SIADH – ang.: syndrome of inappropriate antidiuretic hormone hypersecretion = zespół niewłaściwego uwalniania wazopresyny = zespół Schwartza-Barttera

.


Czerniak

Czerniak – obraz histopatologiczny