V Interaktywne Warsztaty Tematyczne „Od rozpoznania do leczenia”

W dniach 25-26.11.2022 r. w Poznaniu odbyły się V Interaktywne Warsztaty Tematyczne „Od rozpoznania do leczenia” – NOWE REKOMENDACJE W SKRININGU RAKA SZYJKI MACICY 2022 zorganizowane przez Klinikę Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W warsztatach wzięło udział czterech pracowników z Zakładu Patomorfologii w Krośnie - Centrum Zdrowia MedLifeCover.

.

V Interaktywne Warsztaty Tematyczne „Od rozpoznania do leczenia”

.

Warsztaty były w całości poświęcone praktycznemu wdrożeniu nowych zasad wykrywania i rozpoznawania patologii anogenitalnej.

Głównym celem było przybliżenie nowych algorytmów postępowania klinicznego. W trakcie spotkań były omawiane konkretne przypadki kliniczne. Uczestnicy warsztatów mogli przekonać się czy nowe standardy działają niezawodnie również w polskich realiach odbiegających znacząco od tych, w których funkcjonują twórcy rekomendacji ASCCP 2019.

Podstawą oceny ryzyka zmian nowotworowych są:

- testy molekularne - HR HPV

- aktualne wyniki - cytologiczne i molekularne,

- wiek pacjentki,

- historia skriningu,

- dane dotyczące przebiegu dotychczasowego leczenia zmian przedrakowych

Pacjentki z ryzykiem wystąpienia CIN 3+ na poziomie 4,0% lub więcej powinny być kierowane do kolposkopii niezależnie od tego, czy ryzyko to wynika z:

HPV-dodatniego i wyniku cytologicznego ASC-US,

HPV-dodatniego i wyniku cytologicznego LSIL lub więcej,

HPV-16-dodatniego i wyniku cytologicznego NILM

dodatniego wyniku testu HPV po leczeniu,

dowolnego zestawu wyników stwarzającego równie wysokie ryzyko.