VIII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca

W dniach 28-29.11.2014 r. odbyła się w Warszawie VIII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca.

W konferencji wzięło udział dwóch pracowników z NZOZ Centrum Diagnostyki – Zakład Patomorfologii w Krośnie.

.

Rak gruczołowy płuca – obraz makroskopowy (lobektomia)

Rak gruczołowy płuca – obraz makroskopowy (lobektomia)


.

Rak gruczołowy płuca – obraz mikroskopowy

Rak gruczołowy płuca – obraz mikroskopowy


.

Rak płuca jest najczęściej występującym w Polsce i na świecie nowotworem złośliwym. Rozpoznawany zbyt późno i źle rokujący. Dla większości chorych na raka niedrobnokomórkowego płuca jedyną możliwością terapii jest leczenie paliatywne, w tym chemioterapia, a także w ostatnich latach – terapia molekularnie ukierunkowana.

Przy wyborze terapii raka płuca nieoperacyjnego lub z przerzutami należy uwzględnić, czy rak jest:

1. rakiem drobnokomórkowym

charakterystyczny obraz mikroskopowy, a w barwieniach immunohistochemicznych: markery neuroendokryne np. chromogranina A lub synaptofizyna są (+);

czy też:

2. rakiem niedrobnokomórkowym (NDRP), który dzieli się na:

NDRP o morfologii i immunofenotypie odpowiadającym rakowi gruczołowemu - histochemicznie: mucykarmin (+) i/lub immunohistochemicznie: TTF-1 (+), białko p63 (-);

NDRP o morfologii i immunofenotypie odpowiadającym rakowi płaskonabłonkowemu - immunohistochemicznie: TTF-1 (-), białko p63 (+).

.

W niedrobnokomórkowych rakach (NDRP), TTF-1 (+) i p63 (-) , czyli w niedrobnokomórkowych rakach (NDRP) o morfologii i immunofenotypie odpowiadajacym rakowi gruczołowemu, należy przeprowadzić badanie molekularne w kierunku mutacji aktywujących w genie EGFR.

Panel badań molekularnych obejmuje mutacje występujące w czterech eksonach genu EGFR: 18, 19, 20, 21. Mutacje w eksonie 19 lub 21 stanowią 90% mutacji wykrywanych w genie EGFR, pozostałe zlokalizowane są w eksonach 18 i 20.

Obecność aktywujących mutacji w genie EGFR związana jest z odpowiedzią na terapię celowaną erlotynibem (Tarceva).

.

Erlotynib (Tarceva)

.