Wrocławskie Dni Cytologiczne - coroczne spotkanie cytopatologów

W dniach 04-05.11.2022 r. odbyły się we Wrocławiu Wrocławskie Dni Cytologiczne zorganizowane przez Katedrę i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W spotkaniu udział wzięło trzech pracowników z Zakładu Patomorfologii w Krośnie – Centrum Zdrowia MedLifeCover.

Wrocławskie Dni Cytologiczne


.

Wśród wykładowców Wrocławskich Dni Cytologicznych byli profesorowie: Jerzy Klijanienko z Instytutu Curie w Paryżu oraz Henryk Domański z Uniwersytetu w Lund, światowi i europejscy eksperci w dziedzinie cytopatologii onkologicznej.

.

Podczas spotkania przedstawiono następujące wykłady:

  • Diagnostyka cytologiczna przerzutów nowotworowych do płuc.
  • Nie ma nic stałego, oprócz zmiany (Heraklit z Efezu). Ciekawostki cytologiczne.
  • Diagnostyka cytologiczna raka anaplastycznego tarczycy.
  • Współczesna diagnostyka cytologiczna zmian tarczycy – rekomendacje.
  • Co nowego w Paryżu? Aktualizacja The Paris System for Reporting Urinary Cytology 2022.
  • Cytopatologia Interwencyjna i ROSE.
  • Rapid On Site Evaluation w rutynowej praktyce cytologicznej.
  • Nieprawidłowe komórki gruczołowe – klasyfikacja, morfologia, znaczenie kliniczne. Jakie zmiany sprowokuje era szczepień p/HPV?

.

Odbyło się również szkolenie pt.: Podstawy cytologii na podłożu płynnym (LBC), które poprowadził konsultant Firmy Biomedica mgr Paweł Piotrowski.

.

Zmiany śródnabłonkowe małego stopnia LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion)

Zmiany śródnabłonkowe małego stopnia LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion)


.

Zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion)

Zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion)


.

Koilocyty związane z infekcją HPV (Human Papillomavirus)

Koilocyty związane z infekcją HPV (Human Papillomavirus)


.

Prawidłowe komórki gruczołowe

Prawidłowe komórki gruczołowe


.

Opracowała: Beata Niewęgłowska-Guzik