X Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca

W dniach 18-19.11.2016 r. odbyła się w Warszawie X Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca.

W konferencji wzięło udział dwóch pracowników z Zakładu Patomorfologii w Krośnie – Centrum Zdrowia MedLifeCover.

.

Rak gruczołowy płuca – obraz makroskopowy

Rak gruczołowy płuca – obraz makroskopowy (lobektomia)


Rak gruczołowy płuca – obraz mikroskopowy

Rak gruczołowy płuca – obraz mikroskopowy


.

Wskazania do diagnostyki molekularnej w kierunku mutacji genu EGFR w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP):

.

1. Kryteria kliniczne:

  • chory z rozpoznaniem NDRP w stadium IIIB/IV (wg klasyfikacji TNM),
  • chory na NDRP w stadium nawrotu lub niekwalifikowany do leczenia radykalnego (niezależnie od stopnia zaawansowania),
  • każdy chory z rozpoznaniem NDRP (w zależności od decyzji ośrodka leczącego).

.

2. Kryteria histopatologiczne:

  • gruczolakorak płuca,
  • postać mieszana NDRP z komponentą gruczołową,
  • rak wielkokomórkowy pluca,
  • NDRP NOS (not otherwise specified), czyli niedrobnokomórkowy rak płuca nieokreślony (badania immunohistochemiczne ekspresji TTF-1/p63 lub p40 niejednoznacze).

.

3. Nie stanowią kryterium kwalifikacji:

  • stopień zróżnicowania histologicznego (grading) guza,
  • płeć, rasa i wywiad palenia.

.


Rak gruczołowy płuca – pozytywna ekspresja TTF-1

Rak gruczołowy płuca – pozytywna ekspresja TTF-1


.