XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów

W dniach 02-04.06.2016 r. odbył się w Warszawie XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów.

W Zjeździe wzięło udział dwóch pracowników z Zakładu Patomorfologii w Krośnie

.

XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów

XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów

Podczas Zjazdu pracownicy Zakładu Patomorfologii w Krośnie przedstawili dwie prace (1,2) oraz zaprezentowali dwa plakaty (3,4):

  1. Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych szyjki macicy a wyniki badań histopatologicznych – analiza porównawcza (autorzy: Andrzej Guzik, Barbara Szafran-Kozik, Paulina Mendez-Rutkowska, Beata Niewęgłowska-Guzik)
  2. Analiza badań histopatologicznych „introwych” i „pointrowych” guzów i torbieli jajnika (autor: Andrzej Guzik)
  3. Badania histopatologiczne szyjki macicy u pacjentek z nienowotworowymi rozmazami cytologicznymi (autorzy: Beata Niewęgłowska-Guzik, Barbara Szafran-Kozik, Paulina Mendez-Rutkowska, Andrzej Guzik)
  4. Analiza porównawcza ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych, receptora HER2 oraz Ki-67 u chorych na raka piersi przed i po chemioterapii neoadjuwantowej (autor: Andrzej Guzik) 

.

.

.