Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Choroba Alicji”

W dniu 29.01.2021 r. w Zakładzie Patomorfologii w Krośnie – Centrum Zdrowia MedLifeCover odbyło się zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Choroba Alicji - jednostka chorobowa czy stan endoskopowo-histopatologiczny?

.
Choroba Alicji (ang.: Alice disease) to stan endoskopowo-histopatologiczny, w którym występuje kliniczno-kolonoskopowe podejrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna w zakresie końcowego odcinka jelita krętego z następowym wykluczeniem jej w badaniu mikroskopowym.
.
Synonimy choroby Alicji (ang.: Alice disease):
  • pol.: Proliferacja (limfoplazja) grudek chłonnych błony śluzowej końcowego odcinka jelita krętego
  • łac.: Ileitis follicularis
  • ang.: Lymphoid hyperplasia

.

Klinicznie mogą występować zapalenie wyrostka robaczkowego (przebyte lub czynne), nudności i łagodne biegunki, w badaniach obrazowych (usg, TK) obserwuje się pogrubienie ściany końcowej krętnicy, a w badaniu kolonoskopowym błona śluzowa końcowej krętnicy jest granulowana, z pseudopolipami, nierówna (Fot. 1). Wszystkie te cechy budzą podejrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna.

Mikroskopowo stwierdza się nie guzkową proliferację (limfoplazję) grudek chłonnych błony śluzowej końcowego fragmentu jelita krętego (Fot. 2 i 3) i nie obserwuje wykładników morfologicznych koniecznych do histopatologicznego rozpoznania choroby Leśniowskiego-Crohna. Wymagane jest różnicowanie z guzkową proliferacją grudek chłonnych (ang.: nodular lymphoid hyperplasia) (Fot. 4).

.

Choroba Alicji - obraz kolonoskopowy

Fot. 1. Choroba Alicji  obraz kolonoskopowy


.

Choroba Alicji - obraz mikroskopowy

Fot. 2. Choroba Alicji – obraz mikroskopowy  nie guzkowa proliferacja (limfoplazja) grudek chłonnych błony śluzowej końcowego fragmentu jelita krętego (obiektyw 4x)


.

Choroba Alicji - obraz mikroskopowy

Fot. 3. Choroba Alicji – obraz mikroskopowy – nie guzkowa proliferacja (limfoplazja) grudek chłonnych błony śluzowej końcowego fragmentu jelita krętego (obiektyw 40x)


.

Guzkowa proliferacja grudek chłonnych

Fot. 4. Guzkowa proliferacja grudek chłonnych (obiektyw 10x)


.

Prelegent: Andrzej Guzik

.