Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Cytologia płynna skuteczną metodą w diagnostyce zmian przednowotworowych szyjki macicy”

W dniu 23.02.2017 r. w Zakładzie Patomorfologii w Krośnie – Centrum Zdrowia MedLifeCover odbyło się zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Cytologia płynna skuteczną metodą w diagnostyce zmian przednowotworowych szyjki macicy – efekty wdrożenia cytologii płynnej ClearPrep® w Zakładzie Patomorfologii w Krośnie”.

.

Analizie poddano badania cytologiczne wykonane metodą LBC ClearPrep® w okresie od sierpnia 2016 r. do lutego 2017 r.:

  • efekty wdrożenia cytologii płynnej są widoczne w postaci większej ilości wyników pozytywnych (15,8%) w porównaniu do cytologii konwencjonalnej (1,5%-2%),
  • wysoki odsetek wyników pozytywnych jest związany z wyselekcjonowaną grupą pacjentek, które wcześniej miały wykonywane badanie cytologiczne metodą konwencjonalną,
  • wśród kobiet z dodatnim rozpoznaniem cytologicznym, największą grupę stanowią pacjentki z obecnością koilocytów i zmian śródnabłonkowych małego stopnia (LSIL),

Koilocyty

  • 100% pacjentek z pozytywnym wynikiem pogłębiło diagnostykę o badania molekularne (HR HPV 14 metodą real-time PCR) i/lub test p16/Ki-67 (Test CINtec® PLUS),
  • u 87% pacjentek, które wykonały dodatkowe badania wykryto obecność jednego lub więcej wysokoonkogennych typów wirusów HPV i/lub uzyskano dodatni wynik testu p16/Ki-67,
  • pięć na sześć pacjentek jest zakażonych więcej niż jednym typem HR HPV,
  • na 20 wykonanych testów p16/Ki-67 w 5 przypadkach (25%) wynik jest dodatni, co świadczy o tym, że genom HPV jest wbudowany do genomu komórek szyjki macicy.

.

Ocena mikroskopowa preparatów cytologicznych LBC jest łatwiejsza i efektywniejsza.

Na bazie cytologii płynnej można wykonać kompleksową diagnostykę infekcji HPV oraz zmian przednowotworowych szyjki macicy.

.

Cytologia LBC metodą ClearPrep® – jedna próbka – kilka badań

.


.

Cytologia LBC metodą ClearPrep®

Jedna próbka – kilka badań

LBC + HR HPV 14 + Test CINtec® PLUS

.


.

Prelegent: Beata Niewęgłowska-Guzik

.