Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Drogi szerzenia się raka szyjki macicy"

W dniu 21.05.2014 r. w NZOZ Centrum Diagnostyki – Zakład Patomorfologii w Krośnie odbyło się zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: Drogi szerzenia się raka szyjki macicy.

.

 • rak szyjki macicy szerzy się przez (1) ciągłość i przez (2) przerzuty odległe;
 • przez ciągłość rak szerzy się w obrębie szyjki i poza szyjkę;
 • w obrębie szyjki rak przyjmuje: (a) postać endofityczną (55%) – guz wzrasta w głąb szyjki macicy jako owrzodzenie; postać ta związana jest z częstym występowaniem przerzutów odległych, (b) postać egzofityczną (40%) – guz rośnie w kierunku pochwy jako kalafiorowaty naciek i (c) postać śródszyjkową (5%) – guz rośnie w obrębie szyjki;

.

Rak szyjki macicy - postać egzofityczna

Postać egzofityczna raka szyjki macicy


.

 • poza szyjką rak zajmuje sąsiednie narządy: przymacicza, pochwę, trzon macicy, pęcherz moczowy, odbytnicę;
 • przerzuty odległe występują drogą naczyń chłonnych i drogą naczyń krwionośnych;
 • przerzuty drogą naczyń chłonnych (75%) kierują się do węzłów chłonnych przyszyjkowych, moczowodowych, przymacicznych, podbrzusznych, biodrowych zewnętrznych, zasłonowych, krzyżowych, biodrowych wspólnych, przyaortalnych i pachwinowych – przerzuty rozwijają się najpierw w najbliższych węzłach chłonnych, a następnie wzdłuż spływu chłonki;

.

Układ naczyń chłonnych i węzły chłonne miednicy

 • przerzuty drogą naczyń krwionośnych (25%) najczęściej kierują się do wątroby, płuc i kości; mogą ujawniać się nawet ponad 5 lat po wyleczeniu; powstają przeważnie w bardzo zaawansowanym klinicznie stadium choroby;

.

Mnogie przerzuty do płuc

Mnogie przerzuty do płuc


.

 • w większości przypadków nawet znacznie zaawansowany rak szyjki macicy jest ograniczony do miednicy;

.

 • w jednym z badań, w grupie 113 kobiet z rozpoznanym rakiem szyjki macicy najczęstszą lokalizacją pierwszego lub pierwszych przerzutów były płuca (37 chorych), kości (26 chorych) i wątroba (20 chorych); ponadto stwierdzono przerzuty do mózgu (11 chorych), obwodowych węzłów chłonnych (11 chorych) i skóry (8 chorych); u 3/4 chorych stwierdzono przerzuty pojedyncze, u 1/4 mnogie; w ciągu pierwszego roku po leczeniu miejscowym, przerzuty odległe wystąpiły u 42,5% chorych, w ciągu 3 lat u ponad 3/4 chorych, a średni czas wystąpienia przerzutów wynosił 23 miesiące; od momentu wystąpienia przerzutów odległych, 12 miesięcy przeżyło jedynie 15% chorych badanej grupy, a 24 miesiące 4% chorych.

.

Wnioski:

 1. Przerzuty w raku szyjki macicy mogą powstawać w sposób nieprzewidywalny, mogą umiejscawiać się w każdym narządzie, co powinno skłaniać lekarza monitorującego chorą do umiejętnego zbierania wywiadu podczas badań kontrolnych i wykonywania adekwatnych badań dodatkowych.
 2. Przerzuty mogą występować w różnym czasie po leczeniu raka szyjki macicy  od pół roku do kilku lat.
 3. Pacjentka z rozpoznanym uogólnieniem choroby często kwalifikuje się do dalszego leczenia specjalistycznego, które może na wiele miesięcy, a niekiedy na wiele lat, zmniejszyć lub wyeliminować dolegliwości, poprawić jakość i przedłużyć życie.

.

.

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy – obraz mikroskopowy

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy – obraz mikroskopowy


.

Prelegentka: Barbara Szafran-Kozik

.

.