Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Medycyna personalizowana"

W dniu 21.09.2011 r. w NZOZ Centrum Diagnostyki – Zakład Patomorfologii w Krośnie odbyło się zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Medycyna personalizowana".

Medycyna personalizowana

Medycyna personalizowana (ang. personalised healthcare) – koncepcja, która opiera się na zrozumieniu różnic między pacjentami chorującymi na tę samą chorobę i na jednoczesnym poznawaniu złożoności chorób. Dzięki tej wiedzy możliwe jest dobieranie odpowiednich terapii do konkretnych grup pacjentów. Medycyna personalizowana pozwala przewidzieć, czy określona terapia okaże się skuteczna dla danego pacjenta. Podstawą medycyny personalizowanej są badania nad ludzkim genomem i wykorzystanie wiedzy z zakresu dziedzin genetyki, genomiki i proteomiki. Terapia personalizowana polega na dopasowywaniu leku do pacjenta, a nie do danej choroby.

.

Prelegent: Andrzej Guzik