Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Menopauza"

W dniu 20.04.2011 r. w NZOZ Centrum Diagnostyki – Zakład Patomorfologii odbyło się zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Menopauza".

.

Menopauza (przekwitanieklimakterium) – etap w życiu kobiety, pomiędzy wiekiem prokreacyjnym a początkiem starzenia się.

Menopauza jest trwałym fizjologicznym zatrzymaniem cyklu miesiączkowego. Wiąże się z ustawaniem czynności gonad. Występuje przeciętnie w wieku 45–55 lat i trwa 1–2 lata. Ustanie miesiączkowania jest poprzedzone okresem, gdy staje się ono nieregularne. Zmiany towarzyszące menopauzie obejmują przede wszystkim ustanie jajnikowej syntezy estrogenoów oraz progesteronu. Efektem tych zmian są zaburzenia regulacji autonomicznego układu nerwowego, zmiany w sferze emocjonalnej, a w późniejszym wieku osteoporoza.

Menopauza

Menopauza w liczbach:

  1. Międzynarodowy Dzień Menopauzy przypada 18 października.
  2. W chwili obecnej żyje w przybliżeniu 470 milionów kobiet w wieku powyżej 50 lat; ocenia się, że liczba ta wzrośnie do 1,2 miliarda w roku 2030, a wiek menopauzalny będzie osiągało rocznie 25 milionów kobiet; kobiety w wieku postmenopauzalnym stanowią obecnie około 30% ogólnej populacji zamieszkującej Ziemię.
  3. W 1821 roku po raz pierwszy pojawił się termin „menopauza”.
  4. Okres postmenopauzalny trwa około 30 lat.
  5. Średnia wieku, kiedy występuje menopauza to 50-51 rok życia.
  6. W 1976 roku Strupmf scharakteryzował na fibroblastach skórnych receptory dla estrogenów.
  7. W okresie perimenopauzy u około 40% kobiet cykle są bezowulacyjne.
  8. Około 30% kobiet miewa „objawy wypadowe”.
  9. Gęstość kolagenu w skórze spada średnio o 2% rocznie, zwłaszcza w pierwszych latach okresu postmenopauzalnego.
  10. Hormonalna Terapia Zastępcza ma już około 60-letnią tradycję.

.

Prelegent: Danuta Jagieła