Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Nowoczesne terapie w leczeniu nowotworów złośliwych"

W dniu 14.03.2012 r. w NZOZ Centrun Diagnostyki – Zakład Patomorfologii w Krośnie odbyło się zebranie naukowo-szkoleniowe na temat: "Nowoczesne terapie w leczeniu nowotworów złośliwych".

Do nowoczesnych, specjalistycznych technik leczenia nowotworów złośliwych zalicza się: elektrochirurgię, kriochirurgię, chirurgię laserową, chirurgię endoskopową, radioterapię celowaną, chemioterapię celowaną. Bardzo dobre wyniki w leczeniu niektórych raków (rak piersi, rak żołądka) związane są ze stosowaniem leków biologicznych (np. herceptyny) i wybranych związków chemicznych (np. kapsaicyny). Przyszłościowe terapie leczenia nowotworów złośliwych związane są z medycyną molekularną i genetyką.

Prelegent: Alicja Lenik

--------------------------
 

HER2U około 17 proc. Polek cierpiących na raka piersi przyczyną rozwoju choroby jest tzw. nadmierna ekspresja receptora HER2. Chorobę może zahamować terapia celowana - możliwa tylko wtedy, jeśli u pacjentki wykona się badanie na status receptora HER2.

Jeden z najnowocześniejszych leków na ten typ nowotworu jest dostępny w formie tabletki.

Białko HER2 to znajdujący się na powierzchni komórek receptor, który ma wpływ na wzrost i podział komórki. W komórkach nowotworowych może dojść do zwiększenia liczby kopii genu kodującego receptor HER2, a to może prowadzić do szybszego wzrostu raka.

Rak piersi HER2-dodatni występuje u 20-30 proc. chorych na raka piersi, w Polsce u 17 proc. Nowotwór ten jest bardziej agresywny, u pacjentek szybciej pojawiają się przerzuty do innych narządów.

Każda pacjentka z rozpoznanym rakiem piersi powinna mieć oznaczony status receptora HER2, bo ta wiedza pozwoli na wybór skutecznego leczenia.

Optymalną metodą leczenia u kobiet z nadmierną ekspresją receptora HER2 jest podanie leku trastuzumab, który łączy się z receptorem i hamuje wzrost guza nowotworowego. Trastuzumab nie jest stosowany u pacjentek z bardzo małym guzami, w bardzo zaawansowanym stadium choroby i u tych, które mają ciężkie schorzenia serca.

W przypadku, gdy trastuzumab nie jest skuteczny lub doszło do nawrotu choroby, podaje się lapatynib. Lek ten może być przyjmowany doustnie, co ma tą zaletę, że chory nie jest hospitalizowany, może pracować i kontynuować normalną aktywność.

 Leczenie oboma preparatami jest dostępne w Polsce i - m.in. dzięki staraniom "Amazonek" czyli stowarzyszenia kobiet po mastektomii - refundowane. Ważne jest, by lekarze - także pracujący w mniejszych ośrodkach - zlecali wykonanie oznaczenia receptora HER2.

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet w Polsce. Rocznie odnotowuje się ok. 14 tys. nowych zachorowań. Co roku na tę chorobę umiera ok. 5 tys. chorych.