Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Radioterapia przedoperacyjna raka odbytnicy - analiza własnych przypadków"

W dniu 26.06.2013 r. w NZOZ Centrum Diagnostyki - Zakład Patomorfologii w Krośnie odbyło się zebranie naukowo-szkoleniowe na temat: "Radioterapia przedoperacyjna raka odbytnicy - analiza własnych przypadków".

.

Analizie poddano 94 przypadki operacyjnego raka odbytnicy, które były badane histopatologicznie w okresie od września 2009 r. do czerwca 2013 r. w NZOZ Centrum Diagnostyki - Zakład Patomorfologii w Krośnie. W 20 przypadkach (21%) zastosowano radioterapię przedoperacyjną.

Uzyskano następujace wyniki:


1. Zachorowania i radioterapia wg płci

Rak odbytnicy_zachorowania i radioterapia wg płci

2. Zastosowanie przedoperacyjnej radioterapii w poszczególnych grupach wiekowych

Rak odbytnicy_zastosowanie radioterapii w poszczególnych grupach wiekowych

3.Typy histologiczne raków odbytnicy poddanych przedoperacyjnej radioterapii

Rak odbytnicy_typy histologiczne raków odbytnicy poddanych radioterapii przedoperacyjnej

4. Stopnie histologicznego zróżnicowania (grading) raków odbytnicy poddanych przedoperacyjnej radioterapii

Rak odbytnicy_stopnie histologicznego zróżnicowania (grading) raków odbytnicy poddanych przedoperacyjnej radioterapii

5. Stopnie zaawansowania wg Astlera-Collera raków odbytnicy poddanych przedoperacyjnej radioterapii

Rak odbytnicy_stopnie zaawansowania wg Astlera-Collera raków odbytnicy poddanych przedoperacyjnej radioterapii

6. Stopnie klinicznego zaawansowania wg AJCC raków odbytnicy poddanych przedoperacyjnej radioterapii

Rak odbytnicy_stopnie klinicznego zaawansowania wg AJCC raków odbytnicy poddanych przedoperacyjnej radioterapii

7. Odpowiedź guza na przedoperacyjną radioterapię

Rak odbytnicy_odpowiedź guza na przedoperacyjną radioterapię

8. Odpowiedź przerzutowych węzłów chłonnych na przedoperacyjną radioterapię

Rak odbytnicy_odpowiedź przerzutowych węzłów chłonnych na przedoperacyjną radioterapię

.Radioterapia znalazła zastosowanie przy leczeniu raka jelita grubego, zarówno jako metoda uzupełniająca operację, jak również jako metoda leczenia paliatywnego.

Jednak nie stosuje się jej przy wszystkich lokalizacjach raka jelita grubego. Nie ma wskazań do radioterapii uzupełniającej jeżeli rak zlokalizowany jest w okrężnicy, gdyż podczas napromieniowania objęte jest „przy okazji” jelito cienkie, które jest bardzo wrażliwe na promienie. Także w przypadku raka okrężnicy chirurg łatwiej może osiągnąć szersze marginesy operacyjne i wznowy miejscowe są rzadsze, co w sumie nie daje wskazań do radioterapii.

Radioterapię stosuje się w leczeniu raka odbytnicy (łac.: carcinoma rectum). Dwa niezależne badania wykazały, że radioterapia przedoperacyjna jest bardziej skuteczna w zmniejszaniu częstości nawrotów miejscowych, niż radioterapia pooperacyjna.

Zastosowanie radioterapii przed operacją zmniejsza o 30% ryzyko pojawienia się nawrotów miejscowych. Dodatkowo radioterapia przedoperacyjna powoduje mniejsze ryzyko wczesnych i późnych powikłań, takich jak: niedrożność, perforacja ściany jelita czy tworzenie zrostów, zwłaszcza ze strony jelita cienkiego.

Obecnie stosuje się napromieniowanie guza odbytnicy w II lub III stopniu zaawansowania (T3 lub T4 i N1 lub N2) dużymi dawkami w ciągu pięciu dni. Następnie wykonuje się operację w ciągu 7 dni, zanim zdążą ujawnić się objawy niepożądane po radioterapii. Metoda wymaga dobrej współpracy i zgrania czasowego pomiędzy radioterapeutą a chirurgiem.

.


.

Radioterapia

.

Prelegentki: Alicja Lenik, Justyna Słowik