Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Rak piersi w materiale własnym"

W dniu 17.10.2012 r. w NZOZ Centrun Diagnostyki – Zakład Patomorfologii w Krośnie odbyło się zebranie naukowo-szkoleniowe na temat: "Rak piersi w materiale własnym".

Analizie poddano 170 przypadków inwazyjnego raka piersi uzyskując następujące wyniki:

1. Występowanie raka piersi wg wieku:

Rak piersi na materiale własnym_01_występowanie raka wg wieku

- średni wiek zachorowania na inwazyjnego raka piersi wynosił: 63,4 lat

2. Występowanie raka piersi wg płci:

Rak piersi na materiale własnym_02_występowanie raka wg płci

3. Typy histologiczne inwazyjnego raka piersi wg WHO:

Rak piersi na materiale własnym_03_typy histologiczne inwazyjnego raka piersi wg WHO 

4. Inwazyjny rak przewodowy wg histologicznego stopnia zróżnicowania:

Rak piersi na materiale własnym_04_inwazyjny raka przewodowego wg stopnia histologicznego zróżnicowania

5. Podtypy biologiczne (molekularne) inwazyjnego raka piersi:

Rak piersi na materiale własnym_05_podtypy molekularne (biologiczne) inwazyjnego raka piersi

.

Prelegentki: Danuta Jagieła i Sylwia Knap