Zebranie szkoleniowo-naukowe: "Torbiele szyi. Korelacja histopatologiczno-kliniczna guzów szyi"

W dniu 05.12.2013 r. w Rzeszowie odbyło się zebranie szkoleniowo-naukowe pt.: "Torbiele szyi. Korelacja histopatologiczno-kliniczna guzów szyi" zorganizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi i Polskie Towarzystwo Patologów

W szkoleniu wzięło udział 3 pracowników z NZOZ Centrum Diagnostyki – Zakład Patomorfologii w Krośnie

.

Torbiele szyi (zmiany zaliczane do grupy guzów rozwojowych szyi):

  1. Torbiel z przewodu tarczowo-językowego (środkowa szyi).
  2. Torbiel ze szczeliny skrzelowej (boczna szyi).
  3. Torbiel skórna.
  4. Potworniak.

.

Korelacja histopatologiczno-kliniczna guzów szyi:

  1. Wśród guzów szyi najczęściej występują guzy przerzutowe, głównie przerzuty raka nosogardła, gardła i krtani do szyjnych węzłów chłonnych.
  2. Wśród nowotworów pierwotnych szyi, najczęściej odnotowuje się gruczolaki dużych ślinianek.
  3. W diagnostyce guzów szyi należy w każdym przypadku wykonać BAC pod kontrolą usg.
  4. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa guzów szyi odznacza się dużą czułością i specyficznością.
  5. W diagnostyce cytologicznej z BAC, największe trudności występują przy guzach Warthina.
  6. Wysoka korelacja histopatologiczno-kliniczna przy guzach szyi zależy od ścisłej współpracy laryngologów i histopatologów.

.

 Guz Warthina (torbielakogruczolak brodawczakowaty limfatyczny)

Obraz mikroskopowy guza Whartina

(torbielakogruczolaka brodawczakowatego limfatycznego)

.


.

Obraz cytologiczny gruczolaka ślinianki z BAC

.