Znaczenie testów DNA HPV w diagnostyce raka szyjki macicy

Głównym czynnikiem rozwoju raka szyjki macicy jest wirus HPV (ang.: Human Papilloma Virus).

Badanie cytologiczne szyjki macicy pozwala wykryć nieprawidłowości w komórkach nabłonkowych, jednak jest ono niewystarczające w diagnostyce nowotworowej

  • czułość cytologii waha się od 60 do 70%
  • ograniczenia badania cytologicznego wynikają z samej metody, na którą składa się m. in. sposób pobrania materiału do badania, opracowanie techniczne oraz subiektywizm ocen
.
Skuteczniejsza jest profilaktyka oparta na badaniach molekularnych, czyli detekcji wirusa HPV poprzez jego genotypowanie
  • badanie molekularne jest metodą bardzo czułą, pozwala nie tylko na wykrycie wirusa, ale także na określenie jego typu czy też koinfekcji, czyli zakażenia kilkoma typami wirusa
  • genotypowanie wirusa HPV potwierdza lub wyklucza zakażenie wysokoonkogennym typem/typami wirusa
  • dodatni wynik testu oznacza, że ryzyko wystąpienie stanów przedrakowych oraz raka szyjki macicy jest podwyższone
.
Wynik testu HPV

Wynik testu HPV – zakażenie kilkoma typami wysokoonkogenego HPV


.

Obecnie uważa się, że najskuteczniejsze w profilaktyce raka szyjki macicy jest badanie kompleksowe obejmujące  zarówno cytologię, jak i badanie DNA HPV.

Włączenie do programu profilaktyki testów DNA HPV zwiększa wczesną wykrywalność zmian nowotworowych i zapewnia większe szanse na ich wyleczenie.

.

DNA HPV

.

.

Opracowała: Dominika Dragan

.