Archiwum

HSIL u 37-letniej kobiety ciężarnej – korelacja cytologiczno-histopatologiczna – opis przypadku
Rola Histotechnologa w Akredytacji Zakładów Patomorfologii
Zautomatyzowany system ThinPrep 5000 Processor Hologic do cytologii na podłożu płynnym
Dzień Technika Histopatologii – 10 marca 2023
Cytologia płynna
Konferencja „Rak jajnika - problem wielodyscyplinarny”
V Interaktywne Warsztaty Tematyczne „Od rozpoznania do leczenia”
Wrocławskie Dni Cytologiczne - coroczne spotkanie cytopatologów
Trzynasty pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem w Krośnie
Nerwiak węchowy zarodkowy – guz lewej jamy nosowej u 45-letniej kobiety
Diagnostyka Trichomonas vaginalis w cytologii ginekologicznej
Rak surowiczy brodawkowaty (G-3) – korelacja cytologiczno-histopatologiczna
Powtórna ocena preparatów fałszywie ujemnych w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
Dwunasty pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem w Krośnie
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Płyny z jam ciała”
Dzień Technika Histopatologii – 10 marca 2021
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Choroba Alicji”
Kompleksowa diagnostyka infekcji HPV przy zastosowaniu cytologii płynnej LBC
Jedenasty pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem w Krośnie
Najczęstsze patogeny układu moczowo-płciowego
Badania cytologiczne w diagnostyce nowotworów i chorób płuc
World Histopathology Day 2020
Znaczenie testów DNA HPV w diagnostyce raka szyjki macicy
Pandemia SARS-CoV-2
Dzień Technika Histopatologii – 10 marca 2020
U źródeł sukcesu terapeutycznego w trójnegatywnym raku piersi
Rak jelita grubego – badania molekularne
Konferencja szkoleniowa „Uropatologia w codziennej praktyce – algorytmy diagnostyczne”
XIII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
Wrocławskie Dni Cytologiczne – 15-16 listopada 2019 r.
Dziesiąty pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem w Krośnie
Warsztaty z immunohistochemii dla techników histopatologii
Postępy w diagnostyce i leczeniu raka płuca oraz idiopatycznego włóknienia płuc
Badania molekularne w raku płuca
Akademia Raka Płuca 2019
Kompleksowa diagnostyka przy zastosowaniu cytologii płynnej LBC
Dzień Technika Histopatologii – 10 marca 2019
Zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa Chirurgów Polskich
Badania molekularne w raku jelita grubego
Guzy tarczycy – diagnostyka histopatologiczna i cytologiczna
Szkolenie „Cytodiagnostyka Raka Szyjki Macicy”
XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
Nowo otwarta Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej
Wrocławskie Dni Cytologiczne
IX Pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem w Krośnie
5th Annual Course of the Academy of Immunohistochemistry
World Histopathology Day 2018
„Postępy w diagnostyce i leczeniu raka płuca, POCHP oraz idiopatycznego włóknienia płuc”
III Interaktywne Warsztaty Tematyczne „Od rozpoznania do leczenia”
Zimowo-Wiosenna Szkoła Cytologii Tarczycy
Dzień Technika Histopatologii – 10 marca 2018
Współpraca ginekologa i histopatologa podstawą prawidłowej diagnostyki i leczenia
CINtec Plus Cytology Advanced Interpretation Training in Mannheim
World Histopathology Day 2017
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Chłoniaki w materiale własnym”
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Etiologia i epidemiologia chłoniaków”
Szkolenie „Pułapki diagnostyczne w ocenie patomorfologicznej guzów pęcherza moczowego”
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Rzadkie typy mikroskopowe raka nerki”
20-lecie biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych w Krośnie
Dzień Technika Histopatologii – 10 marca 2017
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Cytologia płynna skuteczną metodą w diagnostyce zmian przednowotworowych szyjki macicy”
Konferencja naukowo-szkoleniowa „Rejestracja nowotworów złośliwych”
X Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
II Interaktywne Warsztaty Tematyczne „Od rozpoznania do leczenia”
„Wrocławskie Dni Cytologiczne” – 21-22.10. 2016 r.
VII Pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem w Krośnie
Nowoczesne metody cytologii płynnej
Chirurg – Patomorfolog – Onkolog niezbędne trio w planowaniu leczenia chorych na raka piersi
Wyzwania i możliwości w diagnostyce i leczeniu chorych na raka płuca
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Immunoterapia raka”
World Histopathology Day 2016
XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Nowotwory ślinianek”
Szkolenie „Guzy i torbiele jajnika”
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Epidemiologia raka jajnika”
Dzień Technika Histopatologii – 10 marca 2016
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Czystość pochwy”
Szkolenie „Czerniak – problemy diagnostyczne”
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Podtypy molekularne raka żołądka”
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Klasyfikacje raka żołądka”.
V Konferencja Rak Tarczycy
IX Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
Sympozjum naukowe „Współpraca chirurga, patologa i onkologa podstawą prawidłowej diagnostyki i leczenia chorych na raka żołądka”
Obchody Dnia Dziecka Utraconego 2015 w Krośnie
World Histopathology Day 2015
Warsztaty histopatologiczne
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Diagnostyka zmian złośliwych jajnika”
Dzień Technika Histopatologii - 10 marca 2015
Szkolenie „Nowości w diagnostyce cytologicznej i histopatologicznej szyjki macicy”
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Diagnostyka molekularna w kierunku mutacji genu EGFR i rearanżacji genu ALK u chorych na raka płuca”
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Immunohistochemia w praktyce Zakładu Patomorfologii”
Szkolenie: „Metoda cell-block w praktyce patomorfologa”
VIII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Nowości w cytodiagnostyce raka szyjki macicy”
Algorytmy postępowania klinicznego dla patologii szyjki macicy
Konferencja „Postępy w diagnostyce chorób układu moczowo-płciowego”
Obchody Dnia Dziecka Utraconego 2014 w Krośnie
Szkolenie: „Bezoary – obraz morfologiczny i problem kliniczny”
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Mikroorganizmy w otoczeniu człowieka"
Szkolenie z zakresu technik cytologicznych
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Ekspresja miRNA w raku piersi z mutacją BRCA”
World Histopathology Day 2014
Warsztaty „Diagnostic Problems in Cytology with Histological Correlation”
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Drogi szerzenia się raka szyjki macicy"
Konferencja Konsultacyjno-Informacyjna „Postępy w diagnostyce chorób gruczołu piersiowego”
Szkolenie "Zespoły paranowotworowe"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego"
10 marca - Dzień Techników Histopatologii
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Markery nowotworowe – znaczenie w medycynie"
Warsztaty Cervical Cytology in BD SurePathTM LBC Cervical Specimens Training
Kurs doskonalący: „Postępy w diagnostyce chorób układu pokarmowego”
Zebranie szkoleniowo-naukowe: "Torbiele szyi. Korelacja histopatologiczno-kliniczna guzów szyi"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Nowości w profilaktyce raka szyjki macicy"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Rak nerki w materiale własnym"
Dzień Dziecka Utraconego
Szkolenie "Nagły zgon sercowy"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: „Czynniki ryzyka i prewencja pierwotna raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Radioterapia przedoperacyjna raka odbytnicy - analiza własnych przypadków"
Światowy Dzień Histopatologii
Kurs doskonalący: "Postępy w diagnostyce nowotworów narządu rodnego"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Rak jelita grubego w materiale operacyjnym własnym"
Cytologiczna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Kurs "Cytologia ginekologiczna"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Rak jelita grubego - epidemiologia i kancerogeneza"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Badania BAC w materiale własnym"
Szkolenie pt.: "Niestabilność mikrosatelitarna w raku jelita grubego"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa"
Zastosowanie metod biologii molekularnej w patomorfologii do oceny czynników predykcyjnych w onkologii
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Czerniak w materiale własnym"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Czerniak - epidemiologia i cechy histopatologiczne"
Szkolenie "GIST i GEP-NET przewodu pokarmowego"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Czerniak - molekularny model choroby i najnowsze sposoby leczenia"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Rak piersi w materiale własnym"
Pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem w Krośnie
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Biologiczne (molekularne) podtypy inwazyjnego raka piersi"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "HIV/AIDS"
Warsztaty wideomikroskopowe "Chłoniaki"
Konferencja "Badania dodatkowe w patomorfologii"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Choroby autoimmunologiczne tarczycy"
Kurs "Profilaktyka raka szyjki macicy"
Konferencja Studencka: "Rak chodzi wspak, a my ciągle do przodu – o nowotworach słów kilka"
Konferencja szkoleniowo-naukowa: "Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce męskiej (nie)płodności"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Nowoczesne terapie w leczeniu nowotworów złośliwych"
Szkolenie "Postępy w diagnostyce chorób nowotworowych płuc"
Zebranie szkoleniowe na temat: "Bezpieczeństwo przeciwpożarowe"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Zaburzenia depresyjne"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Ocena efektów oddziaływania CdSO4 na limfocyty krwi obwodowej – analiza integralności fizycznej i funkcjonalnej chromatyny komórek hodowanych in vitro"
Szkolenie "Kliniczno-morfologiczne aspekty wybranych nowotworów dróg rodnych"
Kurs doskonalący "Znamiona i plamy barwnikowe"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Choroby układu krążenia"
Zebranie naukowo-szkoleniowe na temat: "Mikrochirurgia"
15 października – Dzień Dziecka Utraconego
Szkolenie "Diagnostyka chorób reumatoidalnych i organospecyficznych o podłożu autoimmunologicznym"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Medycyna personalizowana"
Pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Wpływ nawozów sztucznych na organizm ludzki"
Szkolenie "Receptor HER2 w komórkach nowotworowych w żołądku"
Quo vadis Patologia?
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Podstawowe czynności ratunkowe u osób dorosłych"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Menopauza"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Terapia genowa szansą i zagrożeniem ludzkości"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Najokrutniejsza choroba wsechczasów"
Zebranie szkoleniowo-naukowe na temat: "Zespół jelita nadwrażliwego (jelito spastyczne)"