Sprawdź czy zachorujesz na chorobę cywilizacyjną

Tabela czynników ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne:

Lp.

Czynnik ryzyka

Kategoria

Punktacja

1.

Wiek:

- poniżej 30 lat

0 pkt.


- 30 – 40 lat

5 pkt.


- 41 – 50 lat

10 pkt.


- 51 – 60 lat

15 pkt.


- ponad 60 lat

20 pkt.


2.

Ciśnienie tętnicze krwi (RR):

Ciśnienie skurczowe

Ciśnienie rozkurczowe- poniżej 120

- poniżej 80

0 pkt.


- 120-139

- 80-89

5 pkt.


- 140-159

- 90-99

10 pkt.


- 160-179

- 100-110

20 pkt.


- ponad 180

- ponad 110

25 pkt.


3.

Aktywność fizyczna:

- uprawiane sportu lub regularna

aktywność fizyczna – np. bieganie

3 razy w tygodniu po pół godziny1

0 pkt.


- aktywność fizyczna mniej niż 3 razy

w tygodniu, ale minimum 1 raz

w tygodniu po pół godziny

10 pkt.


- aktywność fizyczna w formie pracy

zawodowej wymagającej wysiłku

lub częste spacery

10 pkt.


- sporadyczna aktywność fizyczna

15 pkt.


- brak aktywności fizycznej

25 pkt.


4.

Waga ciała określona na podstawie współczynnika BMI2:

- BMI = 18,5-25 – norma

0 pkt.


- BMI = 25-30 – nadwaga

- BMI < 18,5 – niedowaga

5 pkt.

5 pkt.


- BMI > 30 – otyłość

10 pkt.


- BMI >40 – skrajna otyłość

25 pkt.


5.

Palenie papierosów:

- brak palenia

0 pkt.


- palenie sporadyczne (kilka

papierosów tygodniowo)

- długotrwałe przebywanie

w zadymionym pomieszczeniu

10 pkt.

10 pkt.


- palenie mniej niż 1 paczkę

dziennie

30 pkt.


- palenie więcej niż jedną paczkę

dziennie

50 pkt.


6.

Picie alkoholu:

- abstynencja

0 pkt.


- picie o niskim poziomie ryzyka

kobiety: do 14 SPA3 tygodniowo

mężczyźni: do 28 SPA tygodniowo

5 pkt.


- ryzykowne spożywanie alkoholu

kobiety: 15-20 SPA tygodniowo

mężczyźni: 29-35 SPA tygodniowo

10 pkt.


- szkodliwe picie alkoholu

kobiety: ponad 21 SPA tygodniowo

mężczyźni: ponad 35 SPA

tygodniowo

15 pkt.


- podejrzenie uzależnienia od

alkoholu

kobiety: ponad 21 SPA tygodniowo

mężczyźni: ponad 35 SPA

tygodniowo

pojawiają się pierwsze odznaki

uzależnienia od alkoholu

20 pkt.


- uzależnienie od alkoholu

występują tzw. ciągi alkoholowe

25 pkt.


7.

Czy chorujesz na cukrzycę?:

- nie

0 pkt.


- tak; na cukrzycę typu 1

10 pkt.


- tak; na cukrzycę typu 2

15 pkt.


8.

Stres:

- mały poziom natężenia stresu/

dzień

5 pkt.


- średni poziom natężenia stresu/

dzień

20 pkt.


- duży poziom natężenia stresu/

dzień

40 pkt.


9.

Sól kuchenna:

- pożywienie ubogie w sól kuchenną

5 pkt.


- pożywienie bogate w sól kuchenną

10 pkt.


- pożywienie bardzo bogate w sól

kuchenną

15 pkt.


10.

Codzienne odżywianie się

– dieta:

- dieta bogata w produkty z pełnego

ziarna, warzywa i owoce; średnio-

obfita w nabiał i mięso drobiowe;

uboga w czerwone mięso oraz

tłuszcze zwierzęce

5 pkt.


- dieta zrównoważona: po równo

produktów z pełnego ziarna

warzyw, owoców, nabiału, mięsa

drobiowego, mięsa czerwonego

oraz tłuszczów zwierzęcych

20 pkt.


- dieta uboga w produkty z pełnego

ziarna, warzywa i owoce; średnio-

obfita w nabiał i mięso drobiowe;

bogata w czerwone mięso oraz

tłuszcze zwierzęce

40 pkt.


11.

Sen:

- prawidłowa ilość snu (około 8

godzin)

0 pkt.


- średnia ilość snu (około 7 godzin)

5 pkt.


- mała ilość snu (poniżej 6 godzin)

10 pkt.


12.

Zanieczyszczenie środowiska:

- przebywanie w środowisku

wolnym od zanieczyszczeń

miejskich i przemysłowych

5 pkt.


- przebywanie w środowisku

z zanieczyszczeniami miejskimi

10 pkt.


- przebywanie w środowisku

z zanieczyszczeniami

wielkomiejskimi i przemysłowymi

15 pkt.Podsumowanie:

80 pkt. i poniżej małe ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne

81-150 pkt. średnie ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne

151-220 pkt. wysokie ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne

powyżej 221 pkt. bardzo wysokie ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne

Współczynnik BMI określający nadwagę i otyłość

BMI = waga(kg) / wzrost2 (m)


1 Najlepsze jest bieganie (optimum to 3 razy w tygodniu po pół godziny), ale zamiast biegania można przyjąć inną formę aktywności fizycznej np. jazdę na rowerze lub pływanie.

2 Współczynnik BMI należy określić na podstawie tabelki umieszczonej na końcu.

3 SPA = Standardowa porcja alkoholu: zawiera 10 g czystego 100% alkoholu; standardowa porcja alkoholu (tzn. 10 g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250 ml piwa o mocy 5%, w ok. 100 ml wina o mocy 12% oraz w ok. 30 ml wódki o mocy 40%.

'