Biopsje aspiracyjne cienkoigłowe

Zapisy na biopsje aspiracyjne cienkoigłowe (BAC) wykonywane pod kontrolą usg od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 pod nr telefonu: + 48 (13) 432-34-36 lub w sekretariacie Zakładu.

Okres oczekiwania na wykonanie badania BAC nie przekracza jednego tygodnia; termin badania może być dostosowany do potrzeb pacjenta.

Do badania BAC należy zgłosić się z odpowiednim skierowaniem, z wynikiem badania usg oraz z wynikami badań dodatkowych. Można również zgłosić się bez skierowania, ale wówczas badanie jest płatne przez pacjenta.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) jest zabiegiem diagnostycznym z użyciem cienkiej igły iniekcyjnej i strzykawki. Badanie polega na nakłuciu zobrazowanej ultrasonograficznie zmiany, pobraniu (aspiracji) z niej komórek do światła igły, wykonaniu rozmazu cytodiagnostycznego oraz jego ocenie mikroskopowej.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa wykorzystywana jest do diagnostyki nowotworowej głównie narządów „powierzchownych” takich jak: pierś, tarczyca, ślinianki, węzły chłonne oraz narządów „głębokich” np. wątroba, trzustka, śledziona. Oprócz chorób onkologicznych biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pozawala na wykrycie wielu innych schorzeń.

Wskazaniem do wykonania BAC są wszystkie podejrzane zmiany ogniskowe uwidocznione w badaniu usg lub zmiany palpacyjnie badalne. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest badaniem bezpiecznym, powoduje tylko miejscową traumatyzację związaną z wkłuciem igły. Skóra w miejscu wykonywania biopsji jest odkażona oraz znieczulona miejscowo.

BAC jest zabiegiem prostym oraz dobrze akceptowanym i tolerowanym przez pacjentów. W około 95% przypadków pozwala definitywnie rozstrzygnąć, czy podejrzana ultrasonograficznie zmiana jest rakiem, ale oceny musi dokonać specjalnie przeszkolony patolog. Ocena preparatów cytodiagnostycznych wymaga dużej skrupulatności, wnikliwości i spostrzegawczości od oceniającego, więc specjalista histopatolog lub cytomorfolog powinien posiadać duże doświadczenie zawodowe.