Zapisy na badania

Zapisy na badania od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 pod nr telefonu: + 48 (13) 432-34-36 lub w sekretariacie Zakładu.

W Centrum Zdrowia MedLifeCover - Zakład Patomorfologii można m. in. wykonać:

  • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe (BAC) pod kontrolą usg,

  • badania cytologiczne szyjki macicy,

  • badania cytologiczne wydzieliny z brodawki sutkowej, czystości pochwy, osadu moczu, odcisku tkankowego,

  • testy postcoitalne.

Okres oczekiwania na wykonanie badań nie przekracza jednego tygodnia; termin badania może być dostosowany do potrzeb pacjenta.

Do badania pacjent powinien zgłosić się z odpowiednim skierowaniem oraz z wynikami badań dodatkowych. Można również zgłosić się bez skierowania, ale wówczas badanie jest płatne przez pacjenta.

Wyniki – w zależności od rodzaju badania – są wydawane w okresie od 1 godziny do 5 dni od wykonania badania.