Nowotwory mózgu

Ludzie, którzy mają lub mieli w bliskiej rodzinie kogoś chorego na nowotwór mózgu, mają podwyższone ryzyko zachorowania na ten sam rodzaj nowotworu, w porównaniu z resztą populacji - informują naukowcy na łamach pisma "Neurology".

Badacze z USA i Izraela analizowali historie chorób 1401 osób z pierwotnymi guzami mózgu oraz dane na temat zdrowia ich rodzin (3 pokolenia wstecz). Wszyscy badani mieli nowotworu z rodzaju gwiaździaków lub glejaków. Gwiaździaki to guzy bardzo złośliwe, szybko rosną i doprowadzają do śmierci chorego, a glejaki stanowią 50 proc. wszystkich nowotworów mózgu.


Wyniki badań wykazały, że ludzie których bliscy krewni chorowali na różnego rodzaju glejaki mieli dwukrotnie podwyższone ryzyko zachorowania na ten sam rodzaj raka mózgu. Ludzie, którzy w rodzinie mieli chorych na gwiaździaki mieli blisko czterokrotnie większą podatność na zachorowanie na ten rodzaj nowotworu. Pacjenci z historią guza mózgu w rodzinie powinni informować o tym swoich lekarzy, podobnie jak o innych czynnikach ryzyka.