Rak krtani

Wystąpienie raka krtani może być poprzedzone o wiele lat wcześniej pojawieniem się stanów i zmian przedrakowych, do których zaliczamy: leukoplakię, pachydermię (białawe zmiany, często guzowate i uniesione ponad powierzchnie śluzówki) oraz brodawczaki u dorosłych, które w 20% mają skłonność do przemiany w raka (brodawczaki u dzieci nie są zmianą przedrakową). Leczenie wymienionych zmian polega na ich operacyjnym usunięciu i oddaniu do badania histopatologicznego. W co dziesiątym przypadku raka krtani stwierdza się występujące o wiele lat wcześniej przewlekłe zapalenie krtani.

Biopsja krtani jest to badanie wykonywane na zlecenie lekarza, które ma na celu pobranie materiału ze zmienionych chorobowo tkanek i zbadanie go w laboratorium. Zabieg ten może być wykonywany w gabinecie lekarskim. Ciekawostką jest słynny przypadek z 1887 roku rozpoznania przez Rudolfa Virchowa w badaniu biopsyjnym raka płaskonabłonkowego krtani (znany jako Kasierkrebs) u następcy tronu, a następnie cesarza Fryderyka III. Pierwszy raz tego typu badanie oparte było o badanie cytologiczne i skrawki tkankowe.

Rak krtani (czyli nowotwór złośliwy krtani wywodzący się z jej błony śluzowej) jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym głowy i szyi. 90% pacjentów z rakiem krtani stanowią mężczyźni, których zachorowalność wynosi ok. 12/100 000 osób/rok, a śmiertelność ponad 7/100 000 osób/rok. Zdecydowana większość przypadków występuje w 5-6 dekadzie życia. Rak krtani u osób poniżej 30. roku życia stanowi mniej niż 1% wszystkich przypadków. W ostatnich latach zaobserwowano zwiększoną zapadalność na raka krtani u kobiet. Jak się przypuszcza, jest to związane ze wzrostem odsetka kobiet palących w porównaniu z danymi sprzed 20-30 lat.