Rak pęcherza moczowego

Częstość występowania raka pęcherza moczowego jest najwyższa w USA i Europie Zachodniej, a najniższa w Japonii. W Polsce zapadalność wynosi ok. 20/100 000 mieszkańców. Rak ten występuje częściej u mieszkańców miast niż wsi, około 3 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Jest to nowotwór wieku dojrzałego, średnia wieku w momencie rozpoznania wynosi 65 lat.

Raki ujawniają się po okresie kilkunastu do kilkudziesięciu lat od pierwszego narażenia.

Uważa się, że około 1/3 raków pęcherza ma związek z paleniem papierosów. Ryzyko wystąpienia raka pęcherza moczowego u palaczy jest zwiększone czterokrotnie w porównaniu do osób niepalących. W wycinkach histologicznych z pęcherzy moczowych palaczy papierosów stwierdza się zwiększoną liczbę komórek atypowych i zgrubienie warstwy podstawnej nabłonka.