Rak trzonu macicy

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko raka trzonu macicy (raka endometrium), ale działanie to jest mniejsze, jeśli kobieta dodatkowo ma nadwagę, według badania amerykańskiego. Badanie zostało przeprowadzone na 668 kobietach mających raka endometrium oraz 665 kobietach, które nie cierpiały z powodu tej choroby.

Oto rezultaty: generalnie, kobiety, które uprawiały aktywność fizyczną, były o 34% mniej narażone na zachorowanie na raka endometrium niż te, które były nieaktywne, niezależnie od swojej wagi; kobiety aktywne bez nadwagi były o 73% mniej narażone na zachorowanie na raka endometrium w porównaniu do kobiet nieaktywnych, cierpiących dodatkowo na nadwagę.

Proporcje te wynosiły 38% u tych kobiet, które były aktywne, ale miały też i nadwagę; kobiety, które miały wagę normalną i które były nieaktywne, były zarazem o 55% mniej narażone na zachorowanie na raka endometrium.

Uczestniczki badania, które były aktywne, poświęcały conajmniej 150 minut tygodniowo na ćwiczenia fizyczne, a kobiety, które cierpiały na nadwagę, miały wskaźnik BMI 25 albo i więcej.

Rak trzonu macicy (rak endometrium) jest najczęściej występujacym rakiem narządu rodnego u kobiet; jest on również czwartym typem raka zdarzającym się najczęściej u kobiet (po raku piersi, raku płuc i raku jelita grubego). Prawie zawsze występuje po menopauzie.


Stopień klinicznego-patologicznego zaawansowania raka trzonu macicy według FIGO 2009 chorych leczonych wyłącznie napromienianiem


Stopień 0

Carcinoma in situ (hyperplasia endometrii atypica)

Stopień I

Rak ograniczony do trzonu macicy (z cieśnią włącznie)

I A – Rak ograniczony do trzonu macicy — długość jamy macicy mniejsza niż 8 cm

I B – Rak ograniczony do trzonu macicy — długość jamy macicy wieksza niż 8 cm

Stopień II

Rak zajmuje trzon i szyjkę macicy

Stopień III

Rak przechodzi poza macicę, ale nie przekracza granic miednicy mniejszej

Stopień IV

Rak przechodzi poza miednicę mniejszą albo nacieka błonę śluzową pęcherza lub odbytnicy

IV A – Naciekanie narządów sąsiednich: pęcherza, odbytnicy, esicy, jelita cienkiego

IV B – Przerzuty do narządów odległych