Historia

Szesnaście lat naszej działalności zobowiązuje, ale każdego dnia patrzymy w przyszłość medycyny ...

czerwiec 2005

Rejestracja NZOZ Centrum Diagnostyki Zakład Patomorfologii w Krośnie jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi w dziedzinie medycyny

luty 2006

Podjęcie współpracy w zakresie kompleksowej diagnostyki histopatologicznej i cytodiagnostycznej z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie oraz z innymi, publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz prywatnymi gabinetami lekarskimi

maj 2007

Wyposażenie Zakładu w mikroskopy świetlne najwyższej klasy

listopad 2007 – marzec 2008

Współprowadzenie Zakładu Patomorfologii Podkarpackiego Centrum Onkologii w Brzozowie

lipiec – wrzesień 2008

Wykonanie generalnego remontu, wyposażenie Zakładu w nowoczesne meble laboratoryjne oraz wprowadzenie standardów proekologicznych w system działalności Zakładu

grudzień 2008

Uzyskanie licencji Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

czerwiec 2009

Zakup nowoczesnej aparatury laboratoryjnej pozwalającej na standaryzację i ujednolicenie procesu wytwarzania preparatów histopatologicznych i cytodiagnostycznych

wrzesień 2009

Wprowadzenie nowoczesnego programu komputerowego do wypisywania wyników wraz z obszerną bazą danych

październik 2011

uruchomienie stron internetowych: www.e-Histopatologia.pl i www.e-Cytodiagnostyka.pl z możliwością szybkiego, elektronicznego przesyłania wyników badań