Kontrola jakości

W celu zabezpieczenia właściwego poziomu jakości badań Centrum Zdrowia MedLifeCover - Zakład Patomorfologii w Krośnie działa w oparciu o własne procedury medyczne i organizacyjne, a także stosuje się do zasad „Organizacji i wyposażenia Pracowni Patomorfologicznych oraz zasad postępowania z materiałami do badań histopatologicznych i cytologicznych” opracowanych przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Patologów i opublikowanych w Polish Journal of Pathology Vol. 50, 1999, Nr 4 Supplement 2.

Wewnętrzna kontrola jakości:

W Centrum Zdrowia MedLifeCover – Zakład Patomorfologii w Krośnie, w którym wykonywane są badania histopatologiczne i cytodiagnostyczne w liczbie kilku tysięcy preparatów mikroskopowych miesięcznie, wprowadzono wewnętrzne mechanizmy zapewnienia jakości dotyczące (1) stawianych diagnoz, (2) całości procesu technologicznego i (3) spraw administracyjnych.

  1. Każdego dnia minimum 5% stawianych diagnoz jest ponownie analizowane przez drugiego diagnostę, a przypadki trudne pod względem diagnostycznym są na bieżąco konsultowane. W zakresie cytologii ginekologicznej oraz biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej prowadzony jest rejestr zgodności diagnoz cytologicznych z histopatologicznymi.
  2. Każdy etap procesu technologicznego, w którym wytwarzane są preparaty mikroskopowe, jest pod kontrolą jednego lekarza i dwóch techników medycznych. Każda – nawet najdrobniejsza – nieścisłość i niespójność procesu jest natychmiast zgłaszana kierownikowi pracowni i usuwana.
  3. Czynności związane z bezbłędną identyfikacją odpowiedniego materiału operacyjnego ze skierowaniem są dokonywane w obecności osoby dostarczającej materiał i zapisywane w rejestrach materiałów dostarczonych (rejestry zewnętrzne i wewnętrzne). Wyniki badań przed ich wydaniem są dwukrotnie sprawdzane: pierwszy raz przez sekretarkę medyczną, a drugi raz przez lekarza lub cytodiagnostę. Dane osobowe pacjenta są objęte tajemnicą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a dane kliniczne pacjentów są ściśle objęte tajemnicą lekarską.

.

Zewnętrzna kontrola jakości:

W Centrum Zdrowia MedLifeCover – Zakład Patomorfologii w Krośnie prowadzony jest rejestr zewnętrznej kontroli jakości obejmujący porównanie diagnoz w nim stawianych z diagnozami ekspertów zewnętrznych. Materiał do zewnętrznej kontroli jakości jest selekcjonowany przez wypożyczenia preparatów i bloczków parafinowych przez pacjentów do innych – głównie onkologicznych – Zakładów Patomorfologii. Każda nieścisłość w diagnozie jest zapisywana w rejestrze i poddana analizie.