Lokal

Centrum Zdrowia MedLifeCover – Zakład Patomorfologii w Krośnie posiada lokal o powierzchni 450 m2, dostosowany do usług w zakresie realizacji kompleksowej diagnostyki histopatologicznej i cytodiagnostycznej. Zakład posiada wentylowane pomieszczenia laboratoryjne i diagnostyczne, gabinety lekarskie, część administracyjną z sekretariatem, pokój socjalny, zaplecze sanitarne, a także archiwum dokumentacji medycznej, preparatów i bloczków parafinowych oraz pomieszczenie do przechowywania pobranego materiału i przekazywania go do utylizacji. Wszystkie procedury związane z technicznym przygotowaniem preparatów mikroskopowych są zgodne ze standardami proekologicznymi.