Misja

Dla lekarzy i wszystkich pracowników Zakładu Patomorfologii Centrum Zdrowia MedLifeCover w Krośnie bardzo ważne są:

  • szacunek dla zdrowia i życia pacjentów,
  • stawianie prawidłowych diagnoz,
  • dobre traktowanie pacjentów i ich rodzin,
  • rzetelna, odpowiedzialna i bezstresowa współpraca z kontrahentami,
  • terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań względem zleceniodawców,
  • wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych metod diagnostycznych.