Personel

Zespołem pracowników i Pracownią Histopatologii kieruje lek. med. Andrzej Guzik – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie), 1991 rok; specjalista IIo w zakresie patomorfologii, histopatologii i cytodiagnostyki.

Pracownią Cytodiagnostyki kieruje dr n. biol. Beata Niewęgłowska-Guzik, specjalista IIo z cytomorfologii

Centrum Zdrowia MedLifeCover – Zakład Patomorfologii w Krośnie zatrudnia czterech lekarzy, czterech cytodiagnostów, sześciu techników medycznych oraz trzech pracowników administracji.

Cały personel medyczny doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

.

Lekarze:

Lek. med. Andrzej Guzik
specjalista IIo z patomorfologii, histopatologii i cytodiagnostyki, ginekolog-położnik; 3-letni staż w Katedrze Patomorfologii CM UJ w Krakowie; odbyte kursy oraz staże z zakresu histopatologii i cytodiagnostyki w CMKP w Warszawie oraz w innych referencyjnych jednostkach; 6 lat pracy na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym jako asystent

Lek. med. Anna Chlebuś
specjalista IIo z patomorfologii, histopatologii i cytodiagnostyki; odbyte kursy oraz staże z zakresu histopatologii i cytodiagnostyki w CMKP w Warszawie oraz w innych referencyjnych jednostkach;

Lek. med. Mariusz Książek
specjalista IIo z patomorfologii, histopatologii i cytodiagnostyki; odbyte kursy oraz staże z zakresu histopatologii i cytodiagnostyki w CMKP w Warszawie oraz w innych referencyjnych jednostkach

Lek. med. Marcin Lipiński
specjalista IIo z patomorfologii, histopatologii i cytodiagnostyki; odbyte kursy oraz staże z zakresu histopatologii i cytodiagnostyki w CMKP w Warszawie oraz w innych referencyjnych jednostkach

.

Cytodiagności:

Dr n. biol. Beata Niewęgłowska-Guzik
specjalista IIo z cytomorfologii; odbyte kursy oraz staże z zakresu cytodiagnostyki w CMKP w Warszawie oraz w innych referencyjnych jednostkach; dyplom ukończenia kursu cytologii exfoliatywnej Polskiej Szkoły Cytologii Klinicznej; 8 lat pracy na etecie naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Anatomii i Cytologii w Lublinie

mgr Magdalena Krasowska
magister biologii; diagnosta laboratoryjny; odbyte kursy z zakresu cytodiagnostyki ginekologicznej w referencyjnych jednostkach

mgr Barbara Szafran-Kozik
magister biologii; diagnosta laboratoryjny; w trakcie specjalizacji z cytomorfologii medycznej, odbyte kursy z zakresu cytodiagnostyki ginekologicznej w referencyjnych jednostkach

.

Technicy medyczni – technicy histopatologii i cytodiagnostyki:

mgr Dominika Dudzik
magister biotechnologii; wykonuje badania molekularne techniką real-time PCR; sekretarka medyczna

Anna Gąsior
technik histopatologii i cytodiagnostyki; odbyte kursy w zakresie techniki histopatologicznej i cytologicznej w referencyjnych jednostkach; specjalizuje się w barwieniach histochemicznych

mgr Paulina Inglot-Prajsnar
magister biotechnologii; wykonuje badania molekularne techniką real-time PCR; technik histopatologii i cytodiagnostyki; odbyte kursy w zakresie biologii molekularnej i genetyki, techniki histopatologicznej i cytologicznej; specjalizuje się w obróbce materiału tkankowego do badań histopatologicznych

mgr Maria Tasz
technik histopatologii i cytodiagnostyki; odbyte kursy w zakresie techniki histopatologicznej i cytologicznej w referencyjnych jednostkach; specjalizuje się w barwieniach histochemicznych

Małgorzata Mika
technik histopatologii i cytodiagnostyki; odbyte kursy w zakresie techniki histopatologicznej i cytologicznej oraz w zakresie techniki immunohistochemicznej w referencyjnych jednostkach; specjalizuje się w barwieniach immunohistochemicznych i w przygotowywaniu barwień śródoperacyjnych

Marzena Szmyd
technik histopatologii i cytodiagnostyki; odbyte kursy w zakresie techniki histopatologicznej i cytologicznej w referencyjnych jednostkach; specjalizuje się w obróbce materiału tkankowego do badań histopatologicznych

mgr inż. Jolanta Zgrych-Pelc
magister inżynier chemik; odbyte kursy w zakresie techniki histopatologicznej i cytologicznej; specjalizuje się w technikach cytologicznych i histopatologicznych

.

Pracownicy administracji:

mgr Katarzyna Penar-Adam
sekretarka medyczna; odbyte kursy komputerowe

Paulina Kosiba
sekretarka medyczna; odbyte kursy komputerowe

mgr Klaudia Pelczar-Turowska
sekretarka medyczna; odbyte kursy komputerowe

Małgorzata Sokołowicz
prowadzi księgowość oraz dział kadr; sekretarka medyczna; odbyte kursy z zakresu księgowości oraz kursy komputerowe

Ireneusz Krzanowski
dział techniczny

  

magister biologii; diagnosta laboratoryjny; odbyte kursy  z zakresu cytodiagnostyki ginekologicznej w referencyjnych jednostkach