Współpraca

Centrum Zdrowia MedLifeCover – Zakład Patomorfologii w Krośnie współpracuje w zakresie kompleksowej diagnostyki histopatologicznej i cytodiagnostycznej ze szpitalami, publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, prywatnymi gabinetami lekarskimi oraz wszystkimi zainteresowanymi pacjentami.

Materiał do wszystkich rodzajów badań przyjmowany jest na podstawie właściwego skierowania wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej będący kontrahentem Centrum Zdrowia MedLifeCover - Zakład Patomorfologii w Krośnie.