Nowości w ofercie

Nowość w ofercie to udostępnianie wyników badań drogą elektroniczną poprzez naszą stronę internetową, a także możliwość elektronicznego przeglądania wyników badań zawartych w bazie danych zleceniodawcy

 Centrum Zdrowia MedLifeCover - Zakład Patomorfologii w Krośnie świadczy usługi w zakresie kompleksowej diagnostyki histopatologicznej i cytodiagnostycznej. Dysponuje dużym zapleczem technicznym pozwalającym na szybkie opracowanie materiałów tkankowych oraz przygotowaniem preparatów histopatologicznych i cytologicznych zgodnie z najwyższymi standardami diagnostycznymi. Dobrze funkcjonujące pracownie pozwalają na wydawanie wyników – w zależności od rodzaju badania – w okresie od 1 dnia do 5 dni roboczych od otrzymania materiału.

Zapraszamy do współpracy szpitale, oddziały zabiegowe, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne gabinety lekarskie i wszystkich zainteresowanych pacjentów.

Lekarze i pracownicy  Centrum Zdrowia MedLifeCover - Zakład Patomorfologii dołożą wszelkich starań, aby współpraca była dobra i owocna oraz odznaczała się wysoką jakością.