Co to jest histopatologia?

Histopatologia jest działem patomorfologii* (dawniej nazywanej anatomią patologiczną), która bada pod mikroskopem zjawiska chorobowe zachodzące w komórkach oraz tkankach organizmu przy różnego rodzaju schorzeniach. Badanie histopatologiczne materiału tkankowego ma duże znaczenie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych, wielu schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych, monitorowaniu postępu leczenia, a także przy stwierdzeniu przyczyny zgonu i istniejących zmian chorobowych u osób zmarłych, u których wykonano autopsję. 

Zakres wykorzystania diagnostycznego i znaczenie histopatologii w codziennej praktyce klinicznej stale się zwiększa. Przedmiotem badania histopatologicznego są usunięte chirurgicznie narządy lub części narządów oraz specjalnie pobrane wycinki tkankowe w trakcie zabiegów chirurgicznych nazywanych biopsją. Badanie histopatologiczne umożliwia ocenę przestrzenną zmian chorobowych w tkance oraz daje wiarygodną i ostateczną diagnozę, stąd ich wykonanie jest niezbędne do podjęcia decyzji terapeutycznych. 

* Patomorfologia to dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach.