Określenie płci dziecka po poronieniu

W Zakładzie Patomorfologii Centrum Zdrowia MedLifeCover w Krośnie można określić płeć dziecka poronionego.

Badanie genetyczne polega na sprawdzeniu przy użyciu metody real-time PCR, czy w genach występuje chromosom Y.

Badaniu podlega fragment kosmówki. Może być ona zatopiona w bloczek parafinowy z materiału przekazanego do badania histopatologicznego.

Po poronieniu, niezależnie od czasu trwania ciąży, rodzice mają prawo do zarejestrowania dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego – uzyskają dzięki temu akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

Badanie płci po poronieniu umożliwia dopełnienie formalności, polegających na uzyskaniu dokumentów potrzebnych do zarejestrowania  dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, organizacji pochówku, a także do uzyskania zasiłku pogrzebowego (4000 zł) i urlopu macierzyńskiego (56 dni).

Śmierć dziecka przed urodzeniem jest dla rodziców, a szczególnie dla matki, bolesnym i trudnym przeżyciem. Rodzice mają prawo do pożegnania zmarłego dziecka i pochowania jego ciała w grobie, nawet gdy dziecko żyło kilka dni, tygodni czy miesięcy. Wielu rodziców decyduje się na  ustalenie płci po poronieniu po to, aby nadać dziecku imię i pożegnać się z nim.

Aby wykonać badanie genetyczne materiału z poronienia, nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Badania te nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Określenie płci dziecka

.

Określenie płci dziecka

.