Kompleksowa diagnostyka infekcji HPV przy zastosowaniu cytologii płynnej LBC


29-letnia kobieta zgłosiła się do badania cytologicznego szyjki macicy  wykonano rozmaz konwencjonalny

Wynik: Nieprawidłowe komórki nabłonka płaskiego – zmiany związane z infekcją HPV (nieliczne komórki z cechami infekcji HPV) (Fot. 1-2), pałeczki kwasu mlekowego oraz cytoliza komórek

.

Mikroskopowy obraz rozmazu cytologicznego konwencjonalnego – komórki z cechami infekcji HPV

Fot. 1. Nieprawidłowe komórki nabłonka płaskiego – zmiany związane z infekcją HPV (obiektyw 40x)


.

Mikroskopowy obraz rozmazu cytologicznego konwencjonalnego – komórki z cechami infekcji HPV

Fot. 2.Nieprawidłowe komórki nabłonka płaskiego – zmiany związane z infekcją HPV (obiektyw 100x)


.

Po 4 miesiącach kontrolne badanie cytologiczne – z związku z obecnością w poprzednim badaniu cytologicznym zmian związanych z infekcją HPV wykonano cytologię na podłożu płynnym metodą ClearPrep®

Wynik: Nieprawidłowe komórki nabłonka płaskiego: zmiany związane z infekcją HPV, zmiany śródnabłonkowe małego stopnia LSIL – neoplazja małego stopnia, obecne liczne koilocyty (Fot. 3-6)

.

Obraz koilocyta w cytologii na podłożu płynnym (metoda ClearPrep®)

Fot. 3. Zmiany związane z infekcją HPV – obraz koilocyta w cytologii na podłożu płynnym (metoda ClearPrep®) (obiektyw 40x)


.

Obraz koilocyta w cytologii na podłożu płynnym (metoda ClearPrep®)

Fot. 4. Zmiany związane z infekcją HPV – obraz koilocyta w cytologii na podłożu płynnym (metoda ClearPrep®) (obiektyw 40x)


.

Obraz koilocyta w cytologii na podłożu płynnym (metoda ClearPrep®)

Fot. 5. Zmiany związane z infekcją HPV – obraz koilocyta w cytologii na podłożu płynnym (metoda ClearPrep®) (obiektyw 40x) 


.

Obraz koilocyta w cytologii na podłożu płynnym (metoda ClearPrep®)

Fot. 6. Zmiany związane z infekcją HPV – obraz koilocyta w cytologii na podłożu płynnym (metoda ClearPrep®) (obiektyw 100x)


.

Z uwagi na obecność w badaniu cytologicznym na podłożu płynnym licznych koilocytów świadczących o infekcji HPV pacjentka zażyczyła sobie wykonanie z tej samej próbki: (1) testu p16/Ki-67 oraz (2) badania molekularnego wykrywającego wysokoonkogenne wirusy HPV

(1) Test p16/Ki-67 wykonano metodą CINtec® PLUS

Wynik: Ujemna ekspresja p16/Ki-67 (Fot. 7) – świadczy o tym, że genom wysokoonkogennego wirusa HPV nie jest wbudowany do genomu komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego szyjki macicy, a komórki nie weszły w cykl proliferacyjny – a to oznacza, że pacjentka w najbliższych 6-7 latach nie zachoruje na raka szyjki macicy

.

Ujemna ekspresja testu p16/Ki-67

Fot. 7. Ujemna ekspresja testu p16/Ki-67 (obiektyw 40x)  pacjentka w najbliższych 6-7 latach nie zachoruje na raka szyjki macicy


.

(2) Badanie molekularne wykrywające wysokoonkogenne wirusy HPV wykonano metodą real-time PCR

Wynik: Wykryto obecność wysokoonkogennego wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 66, natomiast typy 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 68 nieobecne – potwierdza to cytologiczną diagnozę i oznacza, że w dalszym postępowaniu nie stosuje się leczenia ani operacyjnego, ani farmakologicznego, tylko wykonuje się kontrolne badania cytologiczne 1 x w roku, które wykażą, czy infekcja HPV zostanie zwalczona przez układ odpornościowy pacjentki

.